Talyatest Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı

Laboratuvar Antalya
İtibar Oyunuz
0.0
Durum Şu anda kapalıYakında açılıyor: 09:00 bugün

Hakkımızda

2011 yılı itibariyle Talyatest Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı olarak “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ve “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” ‘nca yayımlanan yönetmeliklere istinaden Türk Akretitasyon Kurumu ve TS EN ISO/IEC 17025 güvencesinde uluslararası kabul görmüş metot ve standartlara bağlı kalarak Tüm kuruluşlar için gerekli olan ölçüm ve analiz çalışmalarını kendi bünyemizde yapabilmekteyiz.

Su ve Atık su analizleri, Su ve Atık sulardan Numune Alma “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”’ne, İmisyon ölçümlerini ve Emisyon Ölçümlerini “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ‘ne, Gürültü Ölçümlerini “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ‘ne “İş Güvenliği Tüzüğü” ’ne göre değerlendirilerek rapor hazırlayabilmekteyiz.

Talyatest Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı kendi bünyesinde toplam kalite yönetimini esas alan kalite çatısını sürekli geliştirmeyi hedefleyen kurumsal bir işletmedir.

Hizmetlerimiz

Su ve Atık Su Analizleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, Mahalli Kurul Kararları çerçevesinde ve çevre izinleri gereğince Su – Atık su analizleri ve raporlama, arıtma tesisi proseslerinde yerinde analiz cihazları kurulumu ve ilgili her konuda teknik destek hizmeti vermekteyiz.
pH Tayini : Uluslar arası standartlarda pH analizleri
İletkenlik Tayini : Uluslar arası standartlarda iletkenlik analizleri
Çözünmüş Oksijen Tayini : Uluslar arası standartlarda çözünmüş oksijen analizleri
Biyolojik Oksijen İhtiyacı Tayini : Uluslar arası standartlarda biyolojik oksijen ihtiyacı analizleri
Askıda Katı Madde Tayini : Uluslar arası standartlarda askıda katı madde analizleri
Yağ-Gres Tayini : Uluslar arası standartlarda yağ-gres analizleri
Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini : Uluslar arası standartlarda kimyasal oksijen ihtiyacı analizleri
Numune Alma Hizmerleri : 2 saatlik kompozit numune alma hizmetleri
Numune Alma Hizmerleri : 24 saatlik kompozit numune alma hizmetleri

Emisyon Ölçümleri

Emisyon (Baca Gazı) Ölçümü : : Uluslar Arası standartlarda “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereğince Baca Gazı Ölçümleri gerçekleştirmek , raporlamak ve teknik destek hizmeti vermekteyiz.

Bacagazı (emisyon) ölçümü (CO, CO₂, O₂, SO₂, NOx, NO, NO₂)
Bacada partikül madde (toz) ölçümü
Bacada islilik analizi
Bacada hız tayini
Gaz sıcaklığı tayini
Bacagazı nem yüzdesi belirlenmesi
Baca yüksekliklerinin ( abak) belirlenmesi
Kütlesel debi hesaplanması
Kazan verimi ölçümleri

İmisyon Ölçümleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde ve Çevre İzinleri gereğince imisyon ölçümleri gerçekleştirmek , raporlamak ve teknik destek hizmeti vermekteyiz.

PM 10 Ölçümleri : Uluslar Arası standartlarda “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereğince PM 10 Ölçümleri gerçekleştirmek , raporlamak ve teknik destek hizmeti vermekteyiz.
Taş Ocakları
Kırma – Eleme Tesisleri
Mermer Ocakları
Hazır Beton Tesisleri
Diğer Maden Ocakları…
Çöken Toz Ölçümleri : Uluslar Arası standartlarda “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereğince Çöken Toz Ölçümleri gerçekleştirmek , raporlamak ve teknik destek hizmeti vermekteyiz.
Taş Ocakları
Kırma – Eleme Tesisleri
Mermer Ocakları
Hazır Beton Tesisleri
Diğer Maden Ocakları...

Gürültü Ölçümleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Çevresel Gürültü Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ve İş Sağlığı ve Güvenliği “Gürültü Yönetmeliği” çerçevesinde kişisel gürültü maruziyeti ölçümleri , çevresel gürültü ölçümleri ve arka plan gürültü ölçümleri gerçekleştirmek, raporlamak, ses izolasyon sistemleri kurmak , teknik destek hizmeti vermek ve işletmelerin müzik ruhsatı alması sürecinde işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Çevresel Gürültü Ölçümleri : İşletmelerin, Çevre İzni ve İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alma aşamalarında uluslar arası standartlarda “Çevresel Gürültü Ölçümleri” ‘nin gerçekleştirilmesi ve raporlanması
Arka Plan Gürültü Ölçümleri : Yeni kurulacak olan işletmelerin, proje aşamasında yönetmelikler çerçevesinde ki “Arka Plan Gürültü Ölçümleri” ‘nin uluslar arası standartlarda gerçekleştirilmesi ve raporlanması
Disko, Cafe, Bar, Müzikhol, Eğlence Yerleri, Restoranlar ve tüm otel işletmelerinin müzik ruhsatları almaları sürecinde Çevresel Gürültü Ölçümlerinin gerçekleştirilmesi ve müzik ruhsatlarının alınması
Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümleri : İşletmelerin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan gürültünün personel üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla sekiz saatlik kişisel gürültü maruziyeti ölçümlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında , çalışma ortamında personelin maruz kalabileceği toz , gürültü , kimyasal ölçümleri ve uygun çalışma şartlarının yaratılabilmesi için gerekli olan aydınlatma , termal konfor ölçümleri ve ortam havası mikrobiyal yük analizlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması hizmetlerini vermekteyiz.

Kişisel gürültü maruziyet ölçümleri
Kişisel toz maruziyet ölçümleri
Kişisel kimyasal maruziyet ölçümleri
Ortam havası mikrobiyal yük analizleri
Aydınlatma ölçümleri
Termal konfor ölçümleri

Belgelerimiz

http://www.talyatest.com/tr/belgelerimiz/6.html

  

     

Dostlarınızla Paylaşın !

Görüşlerinizi Paylaşın

Oy vermek için tıklayın

Resim boyutu 1 Mb.dan küçük olmalıdır. Resimlerinizin boyutunu kaliteden ödün vermeden küçültmek için www.optimizilla.com/tr/ adresini kullanabilirsiniz.