SEGAL ÇEVRE ÖLÇÜM ve ANALİZ LABORATUVARI

Laboratuvar Ankara
İtibar Oyunuz
0.0
Durum Şu anda kapalıYakında açılıyor: 08:00 bugün
SEGAL ÇEVRE ÖLÇÜM ve ANALİZ LABORATUVARI

Segal Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı; Çevre Ölçüm ve Analizleri, İş Sağlığı Güvenliği Ölçümleri ve spesifik analizlere yönelik çalışmalar konusunda faaliyet göstermektedir.

Segal Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı konusunda uzman personelleri ile en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek ulusal ve uluslar arası standartlarda hizmet sunan sektöründe öncü kuruluşlar arasındadır.

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ KONUSUNDA

* Su, Atıksu, Deniz Suyu, Tehlikeli Atık, Arıtma Çamurları,Toprak
* Ortam havasında toz ölçümleri ve Hava Kalitesi Ölçümleri
* Hava kalitesi ve gürültü modellemeleri ayrıca gürültü haritalarının oluşturulması
* Emisyon ölçümleri,
* Numune Alma ( deniz, göl, atıksulardan ve akarsulardan numune alma, deniz ve göllerden dip sedimenti alma işlemleri)

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA;

* Kişisel Toz ve Gürültü Ölçümleri,
* Ortam Havasında VOC, Ozon, Amonyak,Sodyum Hidroksit Örnekleme ve Analizleri
* Aydınlatma, Termal Konfor Ölçümleri
* Ortam Havasında Ağır Metal Örneklemesi ve Analizleri hizmet vermektedir.

Segal Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı bünyesinde; Çevre Sektöründe, konusunda uzman ve uzun yıllar çalışmış personeller bulunmaktadır.

Firmamız, etik kurallara bağlı, sürekli hizmet kalitesini geliştiren, tarafsız olarak bilimsel çalışmaları sunan, ISO 17025 kalite sistemi ile çalışan ve“ÇEVREYE UZANAN ÇİZGİDE HEP BİRLİKTE DAHA İYİYE” felsefesini esas alarak Sanayi ve Endüstri kuruluşlarına hizmet sunmaktadır.

Çevre Ölçüm ve Analiz Kapsamımız

Segal Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı Ölçüm ve Analizlerini aşağıda belirtilen yönetmelikler kapsamında yapmaktadır.

1- Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
2- İçme Suyu Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik
3- Balık Çifliktleri Tebliği
4- Çevresel Gürültü Yönetmeliği
5- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
6- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
7- Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
8- Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
9- Atıksu Arıtma Tebliği

Segal Laboratuvarları
Sabrın Emeğin Güvenin Azmin Laboratuvarı…

 

ANALİZLERİMİZ

Çevre Ölçüm ve Analizlerimiz

Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini

* Biyolojik Oksijen İhtiyacı Tayini

* Çözünmüş Oksijen Tayini

* Çökebilen Katı Madde Tayini

* Yağ ve Gres Tayini

* Fenol Tayini

* Ph Tayini

* İletkenlik ve Tuzluluk

* Toplam Çözünmüş Katı

* Askıda Katı Madde Analizi

* Escherichia Coli ve Koliform Bakterilerinin Tespiti ve Sayımı

* Fekal Koliform, Toplam Koliform, Fekal Stretokok

* Serbest Klor Tayini

* Nitrit Azotu Tayini

* Nitrat Azotu Tayini

* Sülfat Tayini

* Fosfat Tayini (Orta Fosfat ) Toplam Fosfor

* Amonyum ve Amonyak Azotu Tayini

* Kjeldahl Azotu ve Organik Azot Tayini

* Klorür Tayini

* Klorofil –a Tayini

analizleri yapılmaktadır…

* Sülfit Tayini

* Renk

* Sıcaklık

* Sülfür

* Toplam Azot

* Florür Tayini

* Krom +6

* Toplam Siyanür

* Deterjan (MBAS)

* Civa (Soğuk Buhar)

* Arsenik

* Selenyum

* Antimon

* Alüminyum,

* Baryum

* Molibden

* Çinko

* Mangan

* Nikel

* Lityum

* Kadmiyum

* Sodyum

* Kalsiyum

* Kobalt

* Magnezyum

* Potasyum

* Bakır

* Demir

* Antimon

* Gümüş

* Kurşun

* Demir

* Krom

* Işık Geçirgenliği

* Kalay

* Gravimetrik Metot ile Havada Süspansiyon Durumunda Bulunan Madde Miktarının Tayini

* Pasif Örnekleme İle SO2, NO2, NO, BTEX, NH3 VOC, H2S, O3, HF, HCl, HNO3, HBr, H2SO4, N2O, Aldehitler

* Çöken Toz Tayini

* Gürültü Ölçümleri

* Emisyon Ölçümleri

Atık Analizleri

Atık Analizlerinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiş/Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ölçüm ve analiz yapmaya yetkilendirilmiş parametre listemiz

Ağır Metal Analizleri (Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Bor, Cıva, Çinko, Demir, Fosfor, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Magnezyum, Mangan, Molibden, Nikel, Potasyum, Selenyum, Sodyum, Sülfür, Stronsiyum, Talyum, Titanyum, Uranyum, Vanadyum vb. birçok elemental analiz) Tayini

BITEX Tayini

Fenol İndeksi Tayini

Florür (F) Tayini

Klorür (Cl) Tayini

Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının (LOİ) Tayini

Mineral Yağ Tayini

PCB Tayini

pH Tayini

Sülfat Tayini

Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) Tayini

Analizlerini Yaptığımız Bazı Çevre Mevzuatları

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Balık Çiftliğine Yönelik Analizler

– Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ Kapsamında;

* TRIX indeksi

HİZMETLERİMİZ

İş Sağlığı ve Güvenliği

* Kişisel Gürültü ve Toz Ölçümleri
* Ortam Havasında VOC örneklemeleri ve Spesifik Analizler
* Titreşim Ölçümleri
* Ortam Havasında Ağır Metal Örneklemeleri ve Analizleri
* Ortam Havasında, Ozon, Amonyak, Sodyum Hidroksit Örnekleme ve Analizleri

* Ortam Havasında Mikrobiyolojik Örneklemeler ve Analizler

* Hava Akımı ve Hava Hızı

Numune Alma

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığında Yetkilendirilmiş Personellerimiz ile aşağıda belirtilen konularda numune alma hizmeti vermekteyiz.

* Göl ve Göletlerden Numune Alma

* Deniz Suyundan Numune Alma

* Su Numunelerinin Muhafazası Taşıma ve Depolanması

* Atık Sulardan Numune Alma

REFERANSLARIMIZ

Projeler

AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI VE MOBİL LABORATUAR KURULMASI 2012-2013
TANAP KARA KESİMİ BORU HATTI PROJESİ LOT 1 ÇEVRESEL İZLEME ÇALIŞMALARI 2015-…
TANAP KARA KESİMİ BORU HATTI PROJESİ LOT 2 ÇEVRESEL İZLEME ÇALIŞMALARI 2015-…
TANAP KARA KESİMİ BORU HATTI PROJESİ LOT 3 ÇEVRESEL İZLEME ÇALIŞMALARI 2015-…
TANAP KARA KESİMİ BORU HATTI PROJESİ LOT 4 ÇEVRESEL İZLEME ÇALIŞMALARI 2017-…
KONYA KARATAY ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2015-…
MANİSA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2015-…
DALAMAN HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2016-…
KARABURUN ENTEGRE TERMİK SANTRALİ TEKNOLOJİ VE KONFİGÜRASYON DEĞİŞİKLİĞİ (KETES) ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2016-…
KAYSERİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2015-…
KIRIKKALE DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2015-…
CENAL ENERJİ SANTRALİ KÜL DEPOLAMA SAHASI VE DENİZ YAPILARI PROJESİ ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2015-…
AŞAĞI KALEKÖY-YUKARI KALEKÖY BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2012-…
CERRATTEPE BAKIR MADENİ, CEVHER ZENGİNLEŞTİRME TESİSLERİ VE ATIK BARAJINI PROJESİ ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2012-…
BEYHANİ I BARAJI HES ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2012-…
KÜRE BAKIR İŞLETMELERİ ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2012-…
HOPA KONSANTRE CEVHER VE YÜKLEME TESİSİ ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2016-…
MARDİN ENTEGRE GÜBRE TESİSİ ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2016-…
SOMA KOLİN TERMİK SANTRALİ ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2015-…
KUYUCAK JEOTERMAL ENERJİ PROJESİ ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2016-…
KARAKAYA BARAJ GÖLÜ ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2016-…
İNEBOLU LİMANI KAPASİTE ARTIŞI VE YENİLEME PROJESİ LİMAN TARAMASI 2016-…
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KONYA KAPALI HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME PROJESİ 2014-2015
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME PROJESİ 2014-2015
NAREN-1 ENTEGRE (KÜL DEPOLAMA SAHASI, DOLGU ALANI, İSKELE VE DERİN DENİZ DEŞARJI) TERMİK SANTRALİ ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2016
GÜRMİN ENERJİ AMASYA TERMİK SANTRALİ PROJESİ ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2016
HALKALI-KAPIKULE DEMİRYOLU PROJESİ ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2016
IRMAK-KARABÜK-ZONGULDAK DEMIRYOLU HATTI REHABILITASYON VE SINYALIZASYON PROJESI ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2015
GÖKÇEDAĞ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2013-2015
KLİKYA TERMİK SANTRALİ PROJESİ ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2015-2016
ANKARA BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE İZLEME ÇALIŞMASI 2015-2016
GRONTMİJ MÜH. MÜŞ. ve TASARIM LTD. ŞTİ.ENTEGRE SU PROJELERİ HAZIRLANMASI İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ LOT1 ve LOT 3 SU VE ATIKSU KALİTESİ İZLEMESİ 2014-2015
MADEN ATIKLARI YÖNETİMİ PROJESİ MADEN ATIKLARI VE ATIKSU İZLEME PROJESİ 2014
KARAMIK SAZLIKLARI SULAK ALAN ALT HAVZASI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA ALT PROJESİ 2012
BULDAN YAYLA GÖLÜ SULAK ALAN HAVZASI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA ALT PROJESİ 2012
AKKUYU NGS DENİZ HİDROTEKNİK YAPILARININ ANAHTAR TESLİMİ PROJELENDİRİLMESİ VE İNŞAATI PROJESİ LİMAN TARAMASI 2016
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA, EMET, KESTELEK, BİGADİÇ İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ SU KALİTESİ İZLEMESİ 2014-2015
MAMASIN BARAJ GÖLÜ HAVZASI ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMASI SU KALİTESİ İZLEMESİ 2015-2016

YETKİ BELGELERİMİZ

Dostlarınızla Paylaşın !

Görüşlerinizi Paylaşın

Oy vermek için tıklayın

Resim boyutu 1 Mb.dan küçük olmalıdır. Resimlerinizin boyutunu kaliteden ödün vermeden küçültmek için www.optimizilla.com/tr/ adresini kullanabilirsiniz.