Nova Laboratuvar Hizmetleri İş Güvenliği Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Ltd. Şti.

Laboratuvar Muğla
İtibar Oyunuz
0.0
Durum Şu anda kapalıYakında açılıyor: 09:00 bugün

Hakkımızda

Nova Laboratuvar Hizmetleri İş Güvenliği, Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Ltd. Şti. olarak çevresel sorunların çözümü konusunda 10 yıllık tecrübemizi yansıtabileceğimiz, kaliteli, güvenilir ve eksiksiz hizmet veren lider bir kuruluş olma hedefi ile yola çıkmış bulunmaktadır. Çevre Mühendisi, Biyolog, Kimyager, İş güvenliği Uzmanı, Çevre Görevlisi gibi sahalarında önemli hizmetler vermiş deneyimli personeliyle tatil köyleri, oteller, siteler ve sanayi kuruluşları gibi pek çok kesim ile çalışmaktadır.

Nova laboratuvarı, mikrobiyoloji ve çevre laboratuvar hizmetleri konularında ulusal ve uluslararası standart ve normlara uygun faaliyet göstermek üzere 2013 yılında Muğla’ da kurulmuştur. Laboratuvarımız ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak Amerika’da bulunan Uluslararası akreditasyon kuruluşu IAS tarafından akredite olan, T.C. Sağlık Bakanlığı Yüzme Havuzu Suyu Numune Alma ve Analiz Yapma Yetki Belgesini almış bir kuruluştur. Turizm sağlığı ve hijyeni kapsamında; içme ve kullanma suları analizleri, havuz suyu analizleri, legionella analizleri konusunda hizmet vermektedir.

Nova Laboratuvar Hizmetleri İş Güvenliği Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Ltd. Şti. Nova Laboratuvar Hizmetleri İş Güvenliği Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Ltd. Şti.

Kaliteli hizmet anlayışına sahip, her türlü çevre sorununuzda çözüm ortağınız olabilecek, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışı ile çalışan, yeniliklere açık, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile çıktığımız bu yolda sizlerle uzun süreli bir çalışma içerisine girmeye ve sizlerden alacağımız güçle sektörün lideri olmaya talibiz.

Hizmetlerimiz

Legionella Analizi

Lejyoner hastalığı, 1980'lerde en fazla tartışılan ve yanlış anlaşılan konulardan biri olarak ortaya çıktı. Hastalık ilk kez 1976 yılında ABD'nin Philedelphia kentinde Belle Vue Stanford otelinde tanımlandı.

Otelde Amerikan Lejyonu'ndan 182 kişinin katıldığı bir konferans sırasında ortaya çıkan hastalık, 34 kişinin ölümüne neden oldu. Takip eden yıllarda daha önce bilinmeyen 'Legionella Pneumophilla' bakterisi izole edildi ve hastalığın çıkışının nedeni olarak tanımlandı.

1976'dan sonra birçok Avrupa ülkesinde, Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde, Afrika ve Asya ülkelerinde 'Legionnaires' hastalığı vakaları rapor edildi.

Legionella; doğada çeşitli su kaynaklarında, içme ve kullanma sularında, havuz sularında, özellikle kapalı devre su ve buna bağlı klimatizasyon sistemlerinde bulunabilen, “lejiyoner hastalığı-atipik pnömoni”, “pontiac ateşi “ hastalıklarına yol açan, oksijenli ortamda yaşayan, gram negatif, çubuk şeklinde bakterilerdir.

Legionella'nın insanlara bulaşması, genellikle hava yolu ile gerçekleşir ve "Lejyoner Hastalığı" denilen, soğuk algınlığı ateş ve öksürükle başlayan, bazen göğüs ve karın ağrılarına, mide bulantısına, ishal ve hafıza bulanıklığına neden olan hastalık meydana gelir. Eğer hastalık doğru tedavi edilmezse, ölümcül olabilir.

Pontiac ateşi ise yüksek ateş, başağrısı, kuru öksürük ve kas ağrıları ile kendini gösterdiğinden çoğunlukla gribal vakalar ile karıştırılmaktadır.

Legionella bakterisinin sıklıkla rastlandığı kaynaklar, oteller, iş merkezleri, hastaneler, okullar, alışveriş merkezleri, marketler, üretim alanları gibi alanlar ve bu alanlarda bulunan havalandırma sistemleri, havuzlar, banyo ve duşlarda bulaşmaya sebep olacak enfekte su sistemler ve soğutma sularıdır.

Legionella bakterisinin analizinin yapılabilmesi için soğutma kuleleri, musluklat, duş başlıkları, havalandırma sistemlerinden su ve swab örnekleri alınır ve laboratuvara gönderilir. Analizi yapmak üzere yetkilendirilmiş laboratuvarda, gerekli mikrobiyolojik çalışma gerçekleştirilir. Sonuçlar ulusal ve uluslararası metodlara göre değerlendirilir.

Havuz Suyu Analizleri

Yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzları ile sularının sağlık şartlarına uygunluğu, yüzme havuzu suyunun kalite standartlarının belirlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı "Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yönetmelik eklerinde yer alan "Ek–1 Kimyasal özellikler", "Ek–2 Fiziksel özellikler" ve "Ek–3 Mikrobiyolojik özellikler" tablolarındaki analizleri, yüzme havuzu işleticisi, yetkili laboratuvarlara ayda 1 kez yaptırmakla yükümlüdür. Havuz kullanımın yoğun olduğu dönemlerde Ek–3 de yer alan parametrelerin analiz sıklığı ayda iki kez olacak şekilde olmalıdır. Laboratuvarımızda Havuz suyu ile ilgili yönetmelikte belirtilen tüm parametrelerin analizleri bünyemizde bulunan uzman, eğitimli kadro tarafından gerçekleştirilmektedir.

Su Analizleri

Toplam Koliform, Fekal Koliform ve E. coli
Koliform grup bakteriler denildiğinde; 37 ºC da yapılan inkübasyonda 48 saat içinde laktozdan gaz ve asit oluşturan, sporsuz, Gram negatif, çubuk bakteriler anlaşılır. Bunlar, Enterobacteriaceae familyası üyeleridir ve pratik olarak; Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii ve Klebsiella pneumoniae olmak üzere 5 tür bakteri, koliform grup bakterileri oluşturur.

Bunlardan E. coli, doğada sadece sıcak hayvanların (memeliler ve kanatlılar) bağırsaklarında yaşadığı için, fekal kontaminasyon göstergesi olarak pek çok materyalde aranır/sayılır. Grubun diğer üyeleri arasında başta Enterobacter aerogenes olmak üzere diğer bazıları dışkı kökenli iken, bazıları bitki/ toprak kökenlidir. Bir diğer deyiş ile E. coli sadece dışkı kökenli iken, Enterobacter aerogenes in bazıları dışkı bazıları da bitki/toprak kökenlidir.

Koliform grup içinde dışkı kaynaklı olan tüm üyeler "fekal koliform" olarak adlandırılır. Özellikle bitki kaynaklı gıda örneklerinde bazen, E. coli olmadığı halde diğer fekal koliformlara rastlanılabilmektedir. Buna bağlı olarak bazı ulusal ya da uluslararası standartlar, E. coli yerine fekal koliform analizini tercih etmektedir.

Standart E. coli olarak bilinen bakteri genellikle zararsız hatta vücutta B vitamini sentezine katıldığı için yararlı olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte idrar yolları enfeksiyonlarına karıştığı da bilinmektedir. E. coli nin özel bir serotipi olan E. coli O157:H7 ise, bilinen gıda ve su kaynaklı en tehlikeli bakterilerden birisidir. Bunun dışında başka E. coli serotiplerinin de özellikle ishale yol açtığı bilinmektedir. Bunlar genel olarak DEC (Diyarejenik E. coli) olarak tanımlanırlar.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik", koliform grup ve E. coli nin membran filtrasyon tekniği ile analizini hükme bağlamıştır.

Toplam Bakteri (jerm)
Su örneklerinde toplam bakteri sayısı, genel kalite kriteri olarak değerlendirilir. Toplam canlı ya da toplam jerm (hücre) ifadesi de bu grubu tanımlamak için kullanılmaktadır. Nitekim T. C. Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik", toplam jerm ifadesini kullanmaktadır.

Bu mikroorganizmanın tespiti için, laboratuvarımızda metod olarak suda yaşayan ve kültürü yapılabilen mikroorganizmaların, 36°C ve 22°C’de aerobik inkübasyondan sonra agar besiyerinde oluşan kolonilerinin sayılmasına dair bir metod olan TS EN ISO 6222/Ocak 2002 kullanılmaktadır.

Enterokoklar
Fekal streptokok olarak da bilinen bu grup, hijyen indeksi olarak gıda maddeleri ve sularda aranır yada sayılır. E. coli ve diğer fekal koliformlara oranla çevresel faktörlere daha dirençli oldukları için özellikle su örneklerinde fekal kontaminasyonun belirlenmesinde önemlidir. Deniz ve tatlı su örneklerinde enterokoklar en önemli bakteriyel indikatör olarak analiz edilirler. Enterokoklar gram pozitif, ovoid kok formunda, birkaç istisnai dışında hareketsiz, fakültatif anaerob, genellikle diplokok veya kısa zincir görünümündedirler. Bu mikroorganizmanın tespiti için, laboratuvarımızda metod olarak ’’TS EN ISO 7899-2 Nisan 2002 suda bulunan enterokoklarının membran süzme yöntemi’’ ile tespiti ve sayımını kapsar.

Pseudomonas Aeruginosa
Gram negatif, çubuk şeklinde bakterilerdir. Genellikle 30-37°C’lerde ürerler. Doğada yaygın olarak bulunabilen bir bakteri olduğu için, organik maddeler ve sularda uzun süre canlı kalabilirler. Bu bakteri, insan vücudunda iltihaplı yaralara neden olur. Bu nedenle özellikle yüzme havuzları ve rekreasyon amaçlı sularda bulunmasına izin verilmez. Bu mikroorganizmanın tespiti için, laboratuvarımızda metod olarak "ISO 16266:2006 Sularda Pseudomonas aeruginosa Membran Süzme Yöntemi" kullanılmaktadır.

Atık Su Analizleri

Bilindiği üzere; atık su kaynaklarının kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör ve benzeri bir araç ile taşınarak atık suların kanalizasyon sistemine veya atık su arıtma tesislerine boşaltılmalarına ve atık su alt yapı tesislerinin korunmasına ilişkin yapılacak yöntem, kısıtlama, izleme ve denetim ile ilgili usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan yönetmelik 09.07.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Muğla su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü atık suların kanalizasyon şebekesine deşarj yönetmeliği kapsamında istenen;

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
Askıda Katı Madde (AKM)
Toplam Azot (T-N)
Toplam Fosfor (T-P)
Yağ ve Gres
Yüzey Aktif Maddeler (Biyolojik Olarak Parçalanabilir)
PH (Asitlik-Bazlık Tanımı)

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

Laboratuarımız uluslar arası kalite standartları ve denetimleri kapsamında iş sağlığı ölçümlerinin yapılması ve değerlendirilmesi hizmetlerini vermektedir.

-İş Sağlığı ve Güvenliği, Denetim ve Danışmanlık;
İş Güvenliği Personel Eğitimleri
Risk Analizi
Acil Durum Planı

-İş Güvenliği Ölçümleri;
1. Aydınlatma Ölçümleri (Işık Şiddeti)
İç ve Dış Ortam Aydınlatma Seviyeleri.
Tesis Aydınlatma Haritalarının Çıkarılması
2. İç Ortam Toz Ölçümleri
Ortamda Toz Ölçümleri. (PM10, PM2.5, PM1,TSP)
Gaz Buhar Ölçümleri.
3. İç Ortam Gürültü Ölçümleri
İç Ortam Gürültü Ölçümleri.
İç Ortam Gürültü Haritalarının Çıkarılması.
4. Termal Konfor Ölçümleri
Kuru Sıcaklık Ölçümü.
Yaş Sıcaklık Ölçümü.
Hava Akım Hızı Ölçümü.
Bağıl Nem (%RH) Ölçümü.
5. Kişisel Maruziyet Ölçümleri
Dozimetrik Gürültü Ölçümü.
Dozimetrik Toz Ölçümü.
Dozimetrik Titreşim Ölçümü.

Çevre Danışmanlığı Hizmetleri

Çevresel Etki Değerlendirmesi (Çed) Danışmanlığı

Mevcut durum tespiti
Proje tanıtım dosyası
ÇED Raporu
Çevresel Mevzuatlar, Denetim ve Danışmanlık

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Su Kirliliği Kontrolü
Tehlikeli Atıkların Kontrolü

Belgelerimiz

http://novalabmuhendislik.com/akreditasyonlar.html

Referanslarımız

http://novalabmuhendislik.com/referanslar.html

Dostlarınızla Paylaşın !

Görüşlerinizi Paylaşın

Oy vermek için tıklayın

Resim boyutu 1 Mb.dan küçük olmalıdır. Resimlerinizin boyutunu kaliteden ödün vermeden küçültmek için www.optimizilla.com/tr/ adresini kullanabilirsiniz.