Nanolab Gıda, Yem, Su ve Ambalaj Laboratuvarı

Kategori Gıda & Yem
İtibar Oyunuz
0.0
Durum Şu anda kapalıYakında açılıyor: 08:00 bugün

Hakkımızda

2011 yılında İstanbul’da Gıda Analizleri ile başladığımız serüvenimizde, yem, su, ambalaj, hijyen analizleri ile devam eden Nanolab Fooda; Konusunda Türkiye’nin en fazla şubesine sahip laboratuvarı olarak Akredite analizleri ile Edirne, Bandırma, Samsun, Giresun ve Bursa’da vermiş olduğu hizmetlerle değerli iş partnerlerine katkı sağlıyor.

Laboratuvar Hizmetlerimiz

Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Bir ürünün kalitesi, fiyat belirleme ve piyasa rekabeti üzerinde belirleyicidir.

Ürünlerin kalitesi iddia edilmiş olan avantajların gün yüzüne çıkmasıyla tespit edilir. Bunun için analizin doğası gereğince vazgeçilmez olan klasik yöntemler kullanılmaktadır.

Ürün kalitesi deyince protein, yağ, karbonhidrat, diyet lif gibi besin değerlerinin yanında, yağlarda asitlik, peroksit gibi acılaşma kriterleri, yemlerde metabolik enerji, bitkisel sıvı yağların sınıflandırılması gibi birçok analiz bu ifadeye anlam katıyor.

Gelişen laboratuvar teknolojileri bazı geleneksel yöntemlerin önüne geçemedi. Emeğin çok olduğu kimyasal analizlerde, bilgi ve tecrübe en hassas noktalardır.

Deneyimli kadromuz, teknik danışmanımız, ürünlere özel metotlarla yapmış olduğu çalışmalar ve ara kademe hızlandırma metotları ve yüksek sistem kapasitesiyle hizmetinizdedir.

Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Kuru gıdaların depolama şartları, alınan yabancı madde bulaşmasını önleyici yöntemlerinin etkinliği, ürün sınıfı, hammadde kalitesi gibi birçok konuda fiziksel analizler yön verir. Ürünün kalitesini ve raf ömrünü optimum sürede tayin ediyoruz.

Fiziksel analizler, annelerimizin sofrada pirinçleri taşlarından ayıklaması gibi görülse de büyük sofralar kuruyor, ürünü her yönüyle tane tane inceliyor, uygun ışıklandırma ortamında kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz.

Duyusal analizlerle ürünün raf ömrü, yabancı madde ile ürün güvenliğini, rutubet, kül, briks v.b. çalışmalarla ürün kalitesi hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Ürünlere özel uygulamalar gerçekleştirerek doğru sonuçları optimum sürede elde ediyoruz.

KKMM Analiz Laboratuvarı

Uzun süre bozulmayan, rengarenk, yüksek aromalı, istediğimiz yapı ve görselde gıdalar. Hepsi kulağa hoş geliyor ama güzel olmanın bir bedeli var. Gıda katkı maddelerinin gıda sanayinde kullanılması, gelişen teknoloji ile birlikte değişik üretim tekniklerinden ve buna bağlı tüketici beğenisinin çeşitlilik kazanmasından doğmuştur. Gıda katkı maddelerinin kullanımının çeşitlenerek yaygınlaşması, insan sağlığı ve ekonomik açıdan oluşabilecek riskleri de arttırdı. Belirli limitlerden fazlasını kullanılan/tüketilen katkı maddesi, doğal bile olsa insan sağlığını ve gıdanın teknolojik özelliğini bozabilmektedir.

Katkı maddelerinden en fazla yarar sağlamak amaçlanırken, muhtemel olumsuzlukları da en aza indirmek gerekir. Bu ise, katkı maddelerinin nitel ve nicel analizlerinin yapıldığı etkili bir kontrol sistemiyle gerçekleştirilir. Laboratuvarımız bünyesinde Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkıları Yönetmeliği’nde bulunan tatlandırıcı, renklendirici, koruyucu, antioksidanların mevzuata ve istenilen ürün kalitesine uygunluğu, güvenilir analiz yöntem ve teknikleri ile tespit ediyoruz. Kalitatif analizlerde piyasa uygulamaları ve kontrol mekanizmaları ile paralellik göstererek, düşük limitlerde hizmet veriyoruz.

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı

İnsanlığın en büyük düşmanı mikroorganizmalar!

Mikroorganizmaları hırpalayamıyor, yok edemiyor yada durduramıyoruz. Onlarla yaptığımız her mücadele için gıdanın doğal yapısından biraz uzaklaşmak gerekiyor.

Evde yapmış olduğumuz yemeklerde sadece ailemiz risk altında iken endüstriyel üretimlerde ise halk sağlığı risk altındadır.

Bu sinsi mikroorganizmalar, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar, yaşlılar ve hastaları etkiliyor. Sağlıklı bireyim diye hemen böbürlenmeyin. Yeterli popülasyonda mikroorganizma, sağlıklı bir yetişkini de zehirleyebiliyor.

Gıdalarda istenmeyen mikroorganizmaların analiz yöntemi, gıdanın çeşidine, mikroorganizmanın ne denli istenmediğine ve gıdada olası sayısına göre değişir.

Mikrobiyoloji analiz laboratuvarımızda, ulusal ve uluslararası standartlar kullanılarak, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği ve paralel mevzuatlarda yer alan tüm analizleri gerçekleştirmenin yanında çevre ve yüzey örnekleri, yemler, kullanım sularında, TS EN ISO/IEC 17025 standardında hizmet veriliyoruz. İnsan sağlığını tehdit eden patojen mikroorganizmaların tespiti için hızlı kültürel test yöntemlerinden de faydalanarak zaman avantajı sağlıyoruz.

Moleküler Biyoloji Analiz Laboratuvarı

Çağdaş biyoteknoloji yöntemleri kullanarak gen veya genlerin bir organizmadan diğer organizmaya aktarılmasına “Gen Transferi”; gen transferi sonucunda elde edilen yeni organizmaya ise “Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO)” adı verilmektedir.

Tarımsal üretimin arttırılması amacıyla yaygınlaşan GDO’lu tohumların kullanımı beraberinde ciddi sorunları getirmiştir.Tarımsal üretimin arttırılmasındaki iki ana hedef olan, sürdürülebilir tarım teknikleri ve verimliliğin arttırılması amacıyla (ki bunlar arasında hastalık, zararlılar ve ekolojik koşullara dayanıklılık başta gelmektedir), GDO ‘lu tohumların kullanımı yaygınlaşmıştır. Fakat bu kullanım etik (doğal dengeye müdahale) ve sağlık (antibiyotik direnci, alerji gelişimi vb) konularında önemli soru işaretlerini beraberinde getirmiştir. Bu durum insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin biyolojik çeşitliliğini koruma amaçlı yasal uygulamaların doğmasına sebebiyet vermiştir.

Laboratuvarlarımızda yem ve gıda GDO Tarama (var/yok), Tip Belirleme ve Miktar analizleri yapılmaktadır. Bu analizler Real Time PCR yöntemi ile Uluslararası standartlara (ISO) ve Avrupa Birliği Referans Laboratuvarı (EURL) valide yöntemlere uygun olarak yürütülmektedir. Uygun altyapımız sayesinde süreklide değişen mevzuatlara hızlı adapte oluyor ve iş ortaklarımızı bilgilendiriyoruz.

Bunun yanı sıra; Et-tür tayini kapsamında, laboratuvarımız taklit/tağşişi tespit etmek ve hassasiyet gösterilen domuz DNA’sı aranması analizleri ile en ufak bir kontaminasyonu tespit edebiliyoruz.

Ürün Gruplarımız

Ambalaj

Ambalajlardan gıdaya göç eden maddeler kronik rahatsızlıklardan depresyona, alzheimerdan kansere kadar birçok hastalığa neden olmaktadır. Gıda güvenliğine 360 derece bakış açımızla, gıdaya temas eden ambalaj analizlerinde çözümler sunuyoruz.

Gıdaya temas eden plastik, kağıt, alüminyum ambalajlar ve seramik malzemelerde yapmış olduğumuz risk değerlendirmeleriyle, iş ortaklarımızı doğru yönlendiriyoruz. Sadece ambalajlarla sınırlı kalmıyor, boyar maddelerde de kontroller gerçekleştiriyoruz. Özellikle çocuk gelişimi için risk olan Bisphenol (A) analizi gibi spesifik migrasyon analizlerinin yanında toplam migrasyon analizleriyle, geniş bir kapsama sahibiz.

Risk değerlendirmelerinde gıdaya temas eden gıda sınıfı, temas süreleri, yaşlandırma koşulları, kullanım şekli, spesifik maddelerin risk değerlendirmeleri hakkında bilgi ve becerimizle, amacına ulaşan çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Yaptığımız çalışmalar uluslararası düzeyde, kabul gören metotlar ve uluslararası mevzuatlara paralel çalışmalarımızla yanınızdayız.

Raf Ömrü

Gıdaların ömrü ne zaman biter? Kötü kokular saçan, rengarenk olmuş gıdalar haricinde bozulmalar olmamakta mıdır? Anlaşılır bozulmalar dışında anlaşılmayan bozulmaları tespit etmek ve tüketicileri doğru yönlendirmek görevimiz.

Her gıda için yapılacak raf ömrü çalışmaları, ürüne özel olarak gerçekleştirilir. Her üründe risk farklı olduğu gibi bozulmaların derecelerine göre de eşsiz yorumlanmalıdır. Raf ömrünü tespit etmek için ürünün üretildiği günden başlayarak, son gününe kadar takip ediyoruz. Böylece gıda içerisinde bulunan mikroorganizmaların başlatmış olduğu kimyasal savaşı izleyerek, galibin insanlar olmasını sağlıyoruz. Sadece gıdanın yapısı değil ambalajı, saklama koşulları ve içerik bilgilerini didik didik edip doğru risk değerlendirmesi ile analiz periyotlarını belirleyerek tavsiyeler sunuyoruz.

Unutmayın! şüphe duyduğunuz hiçbir gıdayı tüketmeyin.

Besin Değerleri

Günümüz şartlarında, gerekli enerjinin alınmasından ziyade, doğru besinlerden, uygun miktarda tüketmemiz gerekli. Yanlış beslenme, obezite ile birlikte yaşam kalitemizi düşüyor. Tüketiciyi korumak için TGK “Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği (26.01.2017-29960)”nde, bir gıda etiketinde yer alması gereken besin öğeleri belirlenmiş ve beyanı zorunlu hale getirilmiştir.

Enerji sağlayan temel besin öğeleri protein, yağ ve karbonhidrattır. Yağların beslenmedeki kalite kriterleri arasında doymuş yağlar, doymamış yağlar ve trans yağlar yer almaktadır. Toplam karbonhidrat içerisinde yer alan diyet lifin, enerji verme özelliğinin yanında prebiyotik gıda oluşu, sindirim sistemini düzenleme ve doygunluk hissi oluşturma özellikleri ile beslenmemizin önemli bir parçasıdır.

Etiketleme ve tüketicileri bilgilendirme yönetmeliğinin, sadece enerji parametrelerini değil beslenmede sakıncalı olan tuz ve şeker analizlerinin de beyanını zorunlu hale getirmiştir. Sanırım minerallerin, sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetmeye gerek yoktur.

Tecrübeli kadromuzla, zorunlu etiket bilgilerinde yer alan, tüm analizlerde akredite olan laboratuvarımız; ICP-MS cihazımızla sunduğumuz, multi element analizlerinde sağlamış olduğu fiyat avantajlarıyla hizmet vermektedir.

Taklit ve Tağşiş

Tağşiş, ürünlere temel özelliğini veren öğelerin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması veya miktarının değiştirilmesi veya aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması iken taklit, ürünlerin bileşim ve nitelikler itibariyle kendisinde olmayan özellikleri sahip gibi gösterilmesidir.

Yapılan taklit ve tağşişler, bazen bir ürüne ilave edilmesi yasak olan koruyucu (Sorbik–Benzoik asit, Natamisin vb.), boyar madde, antioksidan (BHA, BHT, TBHQ) gibi maddelerin ilave edilmesi ile insan sağlığını riske atan müdahaleler iken; süt yağı yerine bitkisel yağ, yoğurda kıvam arttırıcı olarak nişasta, jelatin, CMC (karboksimetil selüloz), et karışımlarına soya ilaveleri gibi sağlığı riske atmayan fakat tüketicileri aldatan hileler yapılmaktadır.

Bu hilelerin önüne geçmek için piyasada yapılan uygulamaları iyi bilmek ve bir sektör haline gelmiş hileli gıdalarla etmek gereklidir. Geniş analiz kapsamımız ve piyasa bilgilerimizle çözümler sunuyoruz.

Helal Gıda

Toplumun gıdalar üzerindeki hassasiyeti her geçen gün artmaktadır. Sadece ürün güvenilirliği değil işleniş şekillerinden, hammadde kaynaklarına kadar sorgulanarak İslami usullere uygun davranılıp davranılmadığı değerlendiriliyor. Çalışmalar sadece iyi niyete bağlı olarak kalmayarak raftan habersiz ürünler alınarak yapılan uygulamaların sürekliliği kontrol altında tutuluyor. Helal gıdaların islami şartlara göre güvenilir olduğu düşünüldüğünden yurt dışında helal ürünler tüketimi artışta.

İnançlarımız ve toplum alışkanlıklarımıza göre tüketilmesi istenmeyen “Domuz Eti” çalışmalarını Real Time PCR cihazı ile yaptığımız hassas ölçümler ile gerçekleştiriyoruz. Boyalar, aroma vericiler ve temizlik/el dezenfektanların da kullanılan “Etil ve Metil Alkol” analizleri hizmet kapsamımızda yer almaktadır. Helal Gıda kavramının sektöre getirdiği bakış açısı sadece bu tip sınırlamalarla kalmayarak, gıdanın sağlık açısından zararlı olup olmadığı tespiti için mikotoksin taramaları, katkı, koruyucu miktarları, mikrobiyolojik analizlere ilave olarak üründe taklit/tağşişi tespit etmek için bitkisel yağ aranması, CMC, jelatin aranması analizleri de yapılabilmektedir. Halen tartışmalar konusunda GDO analizleri de yeterince güvenilir sayılmaktadır. Geniş analiz kapsamımız ile birlikte hizmetinize hazırız.

Yem

Yem sektörünün içerisinde yer alan ister küçük olsun, ister büyük, tüm firmalar için aldıkları veya sattıkları ürünlerin özelliklerini bilmek hayati önem taşımaktadır. Bu noktada gerekli olan bilgi için laboratuvarlara ihtiyaç duymaktalar.

Laboratuvardan gelecek bilgilerin; işleyen sistem içerisinde anlamalı ve kullanılabilir olması için güvenilir olması ve hızlı bir şekilde gelmesi gerekir.

Yem ticaretinin tonajlı yapılması nedeniyle, analiz değerlerindeki sapmaların işletmelere maliyeti çok yüksek olmaktadır. Diğer yandan aynı ürünün yeri geldiğinde 3-4 kez analiz edildiğini göz önünde bulundurduğumuzda, elinizdeki bilginin güvenilir olmasında ayrıca önemlidir.

Diğer yandan ticarete konu ürüne ait bilgiye ulaşmak için gereken zaman da önemlidir. Sonuçta piyasa koşulları hızlı hareket etmeyi gerektirmektedir.

Yem sektörü oldukça büyük bir sektör olmasına ve analiz konusunda büyük bir potansiyel taşımasına rağmen maalesef ülkemizde yem konusunda deneyimli çok fazla laboratuvar bulunmamaktadır.

Biz sizlerin ihtiyaçlarınıza cevap vermek üzere, bilgi birikimiz, uzmanlığımız ve sektörün çeşitli kollarından uzun süreli çalışmalar yürüttüğümüz güçlü referanslarımızla hizmetinizdeyiz.

Su

Su insan yaşamının yapıtaşlarından en önemlisidir. İnsan yaşamına dair ilk araştırmaların ‘’Su’’ üzerinden yapılması, insanoğlu için suyun önemi göstermektedir.

Ancak günümüzdeki sanayileşme, insan popülasyonunun hızlı artışı, şehirleşme gibi faktörlerin tamamı kontaminasyon kaynaklarının artmasına sebebiyet vermiş ve bu da ‘’İçilebilir Kalitede Su’’ teriminin günlük konuşma dilimize yerleşmesine yol açmıştır. İnsan için bu denli hayati anlam taşıyan Su herhangi bir bulaşıya maruz kalması durumunda ‘’insan sağlığını’’ tehdit eden en büyük unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Suları sadece ağız yolu ile tüketmiyor, kendimizi ve çevremizi temizlemekte, yemeklere ilave ederek her an etkileşim içindeyiz. Suların içme suyu kalitesinde olduğunun anlaşılması ise ancak yapılacak analizler ile mümkün olmaktadır.

Suların mikrobiyolojik kalitesi, aşndırma özellikler, sağlık üzerinde olumlu etkileri, uzun vadede içerdiği risklere kadar birçok konuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Asıl avantajımız elimizdeki sonuçların doğru yorumlanarak sorun kaynağının tespit edilerek sizleri doğru yönlendirmemizdir.

Eğitim ve Denetim

Analiz Eğitimi

Laboratuvar için kariyer hedefi planlayanlar, çalıştıkları kurumda fark yaratmak isteyenler, donanımlarını arttırmayı hedefleyen için analiz eğitimi veriyoruz. Katılımcıların mevcut bilgi ve ihtiyaçlarını belirliyor ve optimum sürede, maksimum verimlilikle hizmet gerçekleştiriyoruz. Kişi, kurum veya gruplara özel vermiş olduğumuz analiz eğitimleri teorik laboratuvar uygulamaları, analiz doğruluğunu belirleyen etkenler, ürün bazında analiz tecrübelerimiz ile birlikte pratik uygulamalarla gerçekleştiriyoruz. Hizmet vermiş olduğumuz analiz grupları;

Kimyasal Analizler
Mikrobiyolojik Analizler
Fiziksel Analizler
Katkı Analizler
Kalıntı Analizleri
Mineral Analizleri
Mikotoksin Analizleri
Moleküler Biyoloji Analizleri

TS EN ISO/IEC 17025 Eğitimi

Laboratuvar sektörünün olmazsa olmazı kalite belgelerinden olan TS EN ISO/IEC 17025 sistemi ihtiyacı artık kalite kontrol, mal kabul ve ar-ge laboratuvarı bulunduran her kurumun ihtiyacı haline geldi. Analizlerin sürdürülebilir olması ve aynı sonuçların elde edilmesi, laboratuvar içerisinde numune dolaşımının düzenlenmesi, analiz doğruluğu ve daha birçok konuda yaşamış olduğunuz problemleri aşmanız ve sürekli iyileştirmeye katkı sağlamak için laboratuvarlara özel bu uygulamanın teknik şartlarını öğrenmelisiniz.

Oluşturacağınız bu laboratuvar işleyiş sistemi ile doğrulanmamış analiz ölçümlerinin yol açacağı mal kabulünde maddi kayıpları, son üründe müşteri memnuniyetinin azalması, ar-ge de yanlış ürün geliştirip vakit kayıplarının önüne geçeceksiniz.

Unutmayın tesis, ekipman ve personel değişse de sistem süreklidir.

Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi

Yapmış olduğumuz analizlerin doğruluğundan emin misiniz? Yoksa önceki öğrenimlerinize güvenerek mi hareket ediyorsunuz?

Tamamen istatiksel verilere dayandırılarak kişiler ve günler arasında farklı çalışmalar yapılarak; personel, cihaz, ekipman, metot ve teknik yeterlilik test edilerek, ölçüm belirsizliğinizi hesaplayabilir, analizi yapma yeterliliğinizi belirleyebilirsiniz.

Bu çalışma ve hesaplamalarla sadece belirsizliğinizi değil, teşhis ve tespit limitlerinizi de öğrenebilirsiniz. Oluşturacağınız kalite kartlarınız ile birlikte analiz doğruluğunuzun sürekliliğini sağlayacaksınız.

Hijyen ve Sanitasyon Denetimi

Hijyen ve sanitasyon denetimleri, kendi tesisinizin de oluşan işletme körlüğü nedeniyle üçüncü göz tarafından gıda güvenliği performansınızı ölçmek için yapılan tetkiklerdir. Tedarikçilerinizin denetimlerini operasyon maliyetinin yüksek olması ve yeterli vaktinizin olmaması nedeniyle sizler adına gerçekleştiriyoruz.

Denetimleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının mevzuatları çerçevesinde, altyapı, personel ve ekipman hijyeni, iş akışı ve HACCP ön gereksinimlerini kontrol ediyoruz. Denetim ekibimiz kalite belgeleri konusunda bilgi sahibi, deneyimli ve mesleki olarak kalifiyeli kişilerden oluşmaktadır.

Hijyen Eğitimleri

Gelişen ve globalleşen bir dünyaya ayak uydurmanın tek yolu eğitimden geçmektedir… Gıda işletmeleri başta olmak üzere bir çok işletme için hijyen büyük önem arz etmektedir.

Nanolab Laboratuvarlar Grubu olarak kurumların ihtiyaçlarına özel, hijyen eğitimleri veriyoruz.

Eğitimlerimizin interaktif olması durumunda daha faydalı olacağını düşündüğümüzden iş akışını izleyip yapılan hatalar üzerinden görseller kullanarak eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tüm bunların yanı sıra genel uyulması gereken kurallar ya da faaliyet alanlarına da değiniyoruz. Katılımcı bilgi seviyelerine göre yapmış olduğumuz anlatımları ölçümlüyor ve değerlendiriyoruz.

Şubelerimiz

Nanolab Çorlu Şubesi

Nanolab Çorlu şubesi, Trakya’da sanayinin merkezi olan Çorluda 2017 yılında kurulmuştur. 2018 yılında Türkak Akreditasyonunu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yeterlilik Belgesini alarak günümüzde sanayileşmenin artmasıyla önem kazanan çevre mevzuatları doğrultusunda başta Marmara bölgesindeki iller ve Türkiye’nin bütün illerinde Su-Atık Su, Emisyon ve İmisyon ve İSG ölçümleri konularında geniş bir yelpazede hizmet sunmayı planlamaktadır.

Laboratuvarımız TS EN ISO / IEC 17025:2017 standardını, yasal şartlara uygun olarak etkin bir şekilde uygulanacağını ve sürekli iyileştirileceğini taahhüt eder. ulusal ve uluslararası standart ve / veya tanımlanmış deney metotlarına göre, iyi mesleki uygulama şartları sağlanarak, deneyimli kadrosu ve son teknoloji ürün alt yapısıyla mümkün olan en kısa sürede ve ekonomik olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik, yasal şartlar ve müşteri memnuniyeti esas alarak sürdürmektedir.

Nanolab Bandırma Şubesi

Nanolab’ın Güney Marmara şubesini, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerine rahatlıkla ulaşabilecek noktada, liman şehri olan Bandırma’da kurduk. Laboratuvarımız 2014 yılında kurulmuş ve 2015 yılından itibaren Türkak akreditasyonuyla hizmet vermektedir.

İddiamız, bölge laboratuvarı olmak ve bunun yolunun, bölgenin laboratuvarı olmaktan geçtiğine inanıyoruz. Ve biliyoruz ki, siz müşterilerimize yakın olabildiğimiz, sizleri anlayabildiğimiz, ihtiyaçlarınıza yönelik çözümler üretebildiğimiz kadar sizlerin ve dolayısıyla bölgenin laboratuvarı olabiliriz.

Nanolab Edirne Şubesi

Edirne’nin ilk özel gıda kontrol laboratuvarı olan Nanolab Edirne Şubesi, 2012 yılında kuruldu ve faaliyete başladı. Kimyasal, fiziksel, mikrobiyoloji ve moleküler biyoloji analiz birimleri bulunan laboratuvarımız gıda ve yem hammaddeleri, katkıları, yarı mamuller ve bitmiş ürünlerin yanında yüzey örnekleri ve su numunelerinde de hizmet vermektedir.

Trakya bölgesinde tarım ve hayvancılığın yoğun şekilde yapılması nedeniyle süt ve süt ürünleri ve pestisit konularında uzmanlaşan laboratuvarımız, çözüm odaklı çalışmalarıyla hizmetinizdedir.

Nanolab Giresun Şubesi

Giresun ilinde 2016 yılında kurulan laboratuvarımız, bölgesine özel çözümler için faaliyete başladı. Giresun’un özel ve meşhur fındığını, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda hakkıyla temsil edebilmesi için kimyasal analiz laboratuvarımızda aflatoksin analizi ile güvenilir şekilde, tüketicisine ulaşması amacıyla hizmet veriyoruz.

Nanolab Samsun Şubesi

Samsun Nanolab Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, “Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik’e bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir.

İlimiz üreticilerinin analiz taleplerine cevap verebilmek amacıyla kurulan laboratuvarımız faaliyete geçmeden önce ithalat ve ihracat yapan firmalar, bölgemizde gıda ve yem alanında GDO ve toksin analizlerini yapan akredite laboratuvarlar olmadığından dolayı analiz sürelerinde büyük sıkıntılar ve maddi kayıplar yaşamışlardır. Nanolab Samsun Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı olarak bölgemizdeki bu soruna çözüm getirmiş olmanın haklı gururu içerisindeyiz.

Samsun Nanolab Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı sektördeki birçok gıda sanayi kuruluşuna başarılı ve güvenilir hizmet sunabilmektedir. Analiz kapsamını sürekli geliştirmek, kaliteden ve güvenirlikten ödün vermeden hizmet vermek temel prensibimizdir. Laboratuvar ekibimiz, şirketimizin kuruluşundan itibaren var olan heyecanı, şevki ve azmi sürekli taşıyarak çalışmalarını gerçekleştirmekten her zaman mutluluk ve gurur duymaktadır.

 Belgelerimiz

http://www.nano-lab.com.tr/belgelerimiz/

 

Nanolab Gıda, Yem, Su ve Ambalaj Laboratuvarı  Nanolab Gıda, Yem, Su ve Ambalaj Laboratuvarı

Dostlarınızla Paylaşın !

Görüşlerinizi Paylaşın

Oy vermek için tıklayın

Resim boyutu 1 Mb.dan küçük olmalıdır. Resimlerinizin boyutunu kaliteden ödün vermeden küçültmek için www.optimizilla.com/tr/ adresini kullanabilirsiniz.