LTS Gıda Kontrol Laboratuvarı

Laboratuvar İstanbul
İtibar Oyunuz
0.0
Durum Şu anda açık

Hakkımızda

LTS, Limit Tespit Sonuç kelimelerinin bir araya gelmesi ile 2005 yılında kurulmuştur.

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nın özel gıda kontrol labratuvarlarının kuruluşuna dair yönetmeliği doğrultusunda 2006 yılında faaliyet izni almıştır.

Kuruluşumuzdan bu yana laboratuvarımız, üretimden başlayarak tüketicide sona eren gıda zincirinin her aşamasında – Sağlıklı hammadde temini, üretim, ambalajlama, dağıtım – en önemli unsurun karşılıklı GÜVEN olduğunun bilinci içerisinde olmuştur.

Akreditasyon:

Bu bilinç içerisinde, laboratuvarımız, sonuçlarımızın uluslararası yeterliliğini sağlamak adına 2010 yılında Türkak TS EN ISO/IEC 17025:2005 “Deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterliliği için genel şartlar” standardına göre akredite olmuştur..

Laboratuarımız:

  • Fiziksel, kimyasal, toksin ve mineral analizlerinin yapıldığı Kimyasal Analiz Laboratuvarı
  •  Patojen, bozulmaya yol açan veya indikatör mikroorganizmaların analizlerinin yapıldığı Mikrobiyoloji Laboratuvarı
  • Gıda ile temas eden malzemelerin (cam, porselen, plastik esaslı) analizlerinin yapıldığı Ambalaj Laboratuarı ve
  • Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların tayin edildiği GDO Laboratuarı

olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.

Bizi farklı kılan özellikler:

  • Müşterimize en hızlı hizmeti verebilmek açısından numunenin laboratuara kabul edilmesinden raporlanana kadar geçen bütün süreçler LIMS adı verilen bilgisayar yazılımlarıyla desteklenmektedir.
  • Kimyasal analiz laboratuarlarında bulunan cihazlarımız insan hatasını ortadan kaldırmak adına robotik otomatik örnekleyici sistemleri ile çalışmakta olup, Mikrobiyoloji Laboratuarında kurmuş olduğumuz sistemler ile özellikle insan gözünün çok üzerinde hassasiyete sahip ve teknolojik özellikleri sayesinde klasik mikrobiyolojik analizlere göre daha kısa zamanda sonuç veren cihazlarımız mevcuttur.

Ayrıca LTS, gıda analizleri ile sınırlı kalmayıp müşterilerine bir çözüm ortağı olmayı taahhüt etmiştir. Bu amaçla sunduğumuz hizmetlerden birkaçı şunlardır:

  • Tesisinizde Hijyen ve sanitasyonun sağlanması ile ilgili eğitimler verilmesi.
  • Tesisinizin ISO 22000:HACCP standartlarına uygunluğunun denetlenmesi.
  • Numunelerin mühendislerimiz tarafından yerinden teslim alınması.
  • Raporların İngilizce veya İtalyancaya tercümelerinin profesyonel tercümanlar tarafından yapılması.

Hizmetlerimiz

Gıda

Ambalaj Analizleri

Gıda ambalaj üreticilerinin migrasyon analizi yaptırması ulusal yasal düzenlemelerle zorunlu hale getirilmiştir.

Ambalaj üreticileri, gıda üreticileri ve üretim birimlerinin kalite yöneticileri yasal süreçleri takip edebilmek için analiz hizmetleri planlamaktadır.

Migrasyonu analizini ürün yapı,temas süresi,temas sıcaklığı ürünün içeriğinde kullanılan maddelerin miktarı etkilemektedir. Sulu, asitli, alkollü ,yağlı ve katı gıdalarla temas eden Plastik,kağıt ve tahta ambalajlarda analiz çalışmaları yapılmakta ve raporlanmaktadır.

GDO - GMO Tarama Ve Miktar Analizleri

GDO (GMO) tarama analizleri Real time PCR yöntemiyle laboratuarımızda yapılmaktadır. GDO laboratuarımızda yapılan analizler aşağıdaki tabloda belirtilmekte ve akredite analizlerimiz arasında bulunmaktadır.

Helal Gıda

İslam ülkelerinde, gıda ürünlerde aranan helal olma özelliklerine bağlı olarak yapılan mikrobiyolojik, kimyasal ,fiziksel analizler laboratuarımız da yapılmaktadır.

Mikrobiyoloji

Laboratuarımız da hammadde, yarı mamul, son ürün gıda maddelerinde, yemde mikrobiyolojik analizler gerçekleştirilmektedir.

Hijyen - Su

Personel Hijyen

Yüzey ve Ekipman Hijyen

Ortam Hijyen

Su Analizleri

ISO 22000:2005 / Haccp Denetimleri

Hijyen ve Sanitasyon Eğitimleri

Etiket Bilgisi – Besin Ögeleri Analizleri

Gıda ürünlerinde Besin Öğeleri (Etiket Bilgisi – Enerji) analizleri laboratuarımızda yapılmaktadır.

Kimyasal- Fiziksel Analiz

Toksik etki yaratan mikotoksin (Aflatoksin B1/Toplam, Okratoksin A) analizleri,

besin değeri açısından önem taşıyan mineraller (sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir bakır, çinko, mangan) ve eser miktarda bulunan toksik etki yapabilecek ağır metallerin analizleri (arsenik, cıva, kurşun ve kadmiyum),

Temel analizler olan nem, kül, yağ, protein, şeker, diyet lifi, etiket bilgisi ve enerji değeri ile birlikte koruyucu katkı madde (sorbik asit, benzoik asit, askorbik asit, kükürt dioksit vb.), yapay boyar madde, hayvansal ve bitkisel yağlarda trans ve doymuş doymamış yağların analizleri,

Fiziksel Analizlerden,yabancı madde (ürünün içinde o ürünü temsil etmeyen yabancı sap, dal parçaları, kirlilik vs), sınıf özellikleri (özellikle hububat ürünlerinde ürünün kategori özelliklerini belirlemeye yardımcı analizler), kalitatif analizler (kıyaslama testleri-ürünün özelliklerini belirlemeye yarayan analizler), pH, kırılma indisi, briks, vb. gibi analizler laboratuarımızda yapılmaktadır.

Belgelerimiz

 

Dostlarınızla Paylaşın !

Görüşlerinizi Paylaşın

Oy vermek için tıklayın

Resim boyutu 1 Mb.dan küçük olmalıdır. Resimlerinizin boyutunu kaliteden ödün vermeden küçültmek için www.optimizilla.com/tr/ adresini kullanabilirsiniz.