LabServis ( Deril Kimya Lab. Cih. ve Dış Tic. Ltd. Şti. )

Kategori Teknik Servis
Laboratuvar İstanbul
İtibar Oyunuz
0.0
Durum Şu anda kapalıYakında açılıyor: 09:00 bugün

Labserviste;

Bakım: Cihazınızın genel koruyucu periyodik bakımı yapılır. Ayrıntılar cihaza göre değişmektedir.

Cihaz Kalifikasyonu: Cihazın optimum değerlerde çalıştığını test etmek amaçlı isteğe ve duruma göre OQ, IQ, IPV testleri yapılır.

Arıza: Cihaz test sonuçlarında olumsuz sonuçlar alınırsa (tolerans dışı) bunun sebebi belirlenerek varsa gerekli parça değişimi ile birlikte cihazın verimli çalışması sağlanır.

Belgelendirme: Yapılan testlerin sonuçları gerekli olan tolerans değerlerinin de belirtildiği sonuçlar test sertifikasına yazılır.

Bakım Hizmetlerimiz

Cihaz Periyodik Bakım

AAS Bakım Servis Validasyon

Atomik Absorbsiyon Spektrometresi bakımı için ilk yapılan işlem, cihazın hassas tüm parçalarının, elektronik kartlarının, hassas optik yüzeylerinin bez kullanmadan tozlardan arındırılmasıdır.
Cihazın dış temizliği de yapıldıktan sonra genel performans testlerine geçilir.
Bu aşamada cihazın doğruluğu için gerekli standartlar tarafımızdan getirilerek cihazda yeterlilik testleri yapılır. Eğer cihaz bu testlerden herhangi birinin tolerans değerini aşıyorsa Servis Mühendisimiz cihazın yazılımsal ya da donanımsal ölçüm kaymasını tespit ederek onu düzeltir. Yeterlilik testlerini tekrar uygulayarak tolerans içi sonuçlarla birlikte size dosya halinde sonuçlar teslim edilir.

Bakım Validayon ve Servis Hizmeti verdiğimiz modeller:
Thermo iCE 3300 AA Spektrometresi AAS Bakım Servis
Thermo iCE 3400 Atomik Absorbsiyon Spektrometresi AAS Bakım Servis
Thermo iCE 3500 Atomik Absorbsiyon Spektrometresi AAS Bakım Servis
Perkin Elmer PinAAcle 900 Bakım Servis
Perkin Elmer AAS 700 Bakım Servis
Perkin Elmer AAS 600 Bakım Servis
Perkin Elmer AAS 800 Bakım Servis
Perkin Elmer AAS 200 Bakım Servis
Perkin Elmer AAS 400 Bakım Servis

Varian AAS Bakım Servis

Agilent AAS Bakım Servis

ICP-OES Bakım ve Validasyonu

ICP Optiksel Emisyon Spektrometresi bakımı için ilk yapılan işlem, cihazın ohassas tüm parçalarının, elektronik kartlarının, hassas optik yüzeylerinin bez kullanmadan tozlardan arındırılmasıdır.

Bildiğinizi üzere ICP cihazı plazma kısmı ve optik kısmı olarak iki ana kısma ayrılır. Uzman bakım mühendisimiz her iki üniteyi de çok hassas bir şekilde temizler. Ayrıca sistemin soğutucu (chiller) aksesuarının, hava kompresörünün ve varsa autosampler aksesuarının da temizliğini ve bakımını yapar. Argon, azot ve hava gelişleri bir bir kontrol edilir.

Cihazın dış temizliği de yapıldıktan sonra genel performans testlerine geçilir.

Bu aşamada cihazın doğruluğu için gerekli standartlar kullanılarak cihazda yeterlilik testleri yapılır. Eğer cihaz bu testlerden herhangi birinin tolerans değerini aşıyorsa Servis Mühendisimiz cihazın yazılımsal ya da donanımsal ölçüm kaymasını tespit ederek onu düzeltir. Yeterlilik testlerini tekrar uygulayarak tolerans içi sonuçlarla birlikte size dosya halinde sonuçlar teslim edilir.

ICP BAKIMININ ÖNEMİ

ICP-OES cihazları, yüksek performansa sahiptir ve uzun süre dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Oldukça iyi planlanıp programlanmış bakım ve onarımla, uzun süre boyunca size sağlıklı analiz imkânı sunar. Temel ICP-OES bakımı, ICP -OES parçalarının ve sarf malzemelerin. Ne zaman değiştirileceğinin ve nasıl kurulacağının bilinmesini içerir. Düzenli bakım, yüksek performansı koruyarak en iyi verimi elde etmenize yardımcı olur. Söz konusu ICP-OES cihazları olduğunda, analistler üç temel sorun üzerinde durmaktadır: hassasiyet, kesinlik ve hatasızlık ile yetersiz numune işlem hacmi. Bunun yanı sıra, laboratuvar ortamının sonuçlarınızın niteliğine doğrudan etki edebileceği unutulmamalıdır. Temiz ve düzenli bir çalışma ortamıyla uygun bir havalandırma sistemi gibi faktörler de dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır.

ICP-OES KULLANIMINDA;

Cihazda oluşabilecek hataları en aza indirip en yüksek performansı garanti etmenizi sağlayabilmeniz amacıyla, ICP-OES kullanırken yapılması ve yapılmaması gerekenler nelerdir.

Yapılması gerekenler:

Analize başlamadan önce optimizasyon kontrolü yapın.
Nebulizör alımını izleyin.
Hiçbir kontaminasyon ya da taşıma olmadığından emin olmak için blank-reading kontrolü yapın.
Kontaminasyondan kaçınmak ve nebulizör tıkanmasını azaltmak için numuneler arasında ve işlem sonunda durulama yapın.
Durulama çözümünün numune matrisiyle eşleştiğinden emin olun.
Düzenli olarak torch ve nebulizerı temizle
Nebulizör ucunun durumunu denetleyin.
Yapılmaması gerekenler:

Analizler arasında sisteminizin hala optimize edildiğini düşünmek
Nebulizör akış hızının analizler arasında aynı kaldığını sanmak
Peristaltik pompa tesisatındaki basınç çubuğunu gereğinden fazla sıkıştırmak
Basit bir water blank kullanımı
Temizlik yapmadan önce tıkanma olana kadar beklemek
BİLGİLER:

İndüktif Eşleşmiş Plazma (ICP) bir malzemenin elemental içeriğini %wt ve ppt oranında kantitatif olarak ölçmeye yarayan analitik bir tekniktir. ICP ile ölçülemeyen elementler C,H,O,N ve halojenlerdir.

Katı örnekler sıvıda(asidik) çözündürülerek ve ya digeste edilerek ölçümü yapılır.

Numune sıvısı sprayleme yöntemiyle (nebulizer), yaklaşık 8000 C derece sıcaklığa ulaşan indüktif eşleşmiş argon plazmasına gönderilir. Bu sıcaklıkta bütün analitler atomize, iyonize ve termal olarak uyarılmış olduğundan, emisyon spektrometresiyle veya mass spektrometresinde ölçülebilirler.

ICP-OES, termal olarak uyarılmış analit iyonlarından elemente özgü dalga boylarında yayılan ışığı ölçer. Bu yayılan ışık ayrıştırılır ve spektrometrede ölçülür. Ölçüm intensity değeri, kalibrasyon standartlarındaki ölçümlerle karşılaştırılarak konsantrasyon otomatik olarak hesaplanır.

FTIR Spektrometresi Bakım Validasyon

FTIR Spektrometresi bakımı için ilk yapılan işlem, cihazın hassas tüm parçalarının, elektronik kartlarının, hassas optik yüzeylerinin bez kullanmadan tozlardan arındırılmasıdır.

Ayrıca varsa cihaza ait ATR ünitesinin de gerekli bakımı yapılır.

Yüksek saflıkta azot kullanılarak cihazın özellikle neme maruz kalmaması gereken kısımları (interferometre) nemden en az yarım saat boyunca arındırılır. Eğer nem alıcı desikantları görevini yapmıyorsa yenisiyle değiştirilir veya kurutularak yerine takılır(isteğinize göre).

Cihazın dış temizliği de yapıldıktan sonra genel performans testlerine geçilir.

Bu aşamada cihazın doğruluğu için gerekli standartlar kullanılarak cihazda yeterlilik testleri yapılır. Eğer cihaz bu testlerden herhangi birinin tolerans değerini aşıyorsa Servis Mühendisimiz cihazın yazılımsal ya da donanımsal ölçüm kaymasını tespit ederek onu düzeltir. Yeterlilik testlerini tekrar uygulayarak tolerans içi sonuçlarla birlikte size dosya halinde sonuçlar teslim edilir.

Gaz Kromatografi Cihazı Bakımı

İç Donanım, Enjeksiyon ve Dedektör Bakımı;

GC bakımı için ilk yapılan işlem, cihazın hassas tüm parçalarının, elektronik kartlarının, hassas optik yüzeylerinin bez kullanmadan tozlardan arındırılmasıdır. Tozlardan arındırma işleme ilerde oluşabilecek kart arızalarına önlem amaçlı yapılmaktadır ve sistem performansına etki edebilmektedir.

İnjektör bölmesinde septum, liner, oring kontrol edilir. Septum’da zamana ve enjeksiyon sayısına bağlı olarak aşınlamalar olur. Liner’da zamanla kirlilik oluşur bu da analiz sonucuna doğrudan etki edebilir. Bu yüzden belirli aralıklarla septum,liner ve oringlerin değiştirilmesi tavsiye edilir. Dedektör, gaz girişleri, Hidrojen ve Hava akışları (FID için) kontrol edilir. Kullanılan gazların saf olduğuna dikkat edilmelidir .Gazda olabilecek safsızlıklar analizde kirlilik olarak görülecektir.

GC Performans Testleri (OQ/PV);

Eğer ön kontroller uygunsa cihazın dış temizliği de yapıldıktan sonra genel performans testlerine geçilir.

Bu aşamada cihazın doğruluğu için gerekli standartlar kullanılarak cihazda yeterlilik testleri yapılır. Eğer cihaz, bu testlerden herhangi birinde limit değerlerinin dışında çıkıyorsa Servis Mühendisimiz cihazın yazılımsal ya da donanımsal ölçüm kaymasını tespit eder.Tespit edilen ölçüm kaymasının nedeni belirlenir ve gerekli işlem uygulanır. Yeterlilik testlerini tekrar uygulayarak tolerans içi sonuçlarla birlikte size dosya halinde sonuçlar teslim edilir.

Cihaza ait Headspace ünitesi var ise gerekli testler headspace ünitesini de kapsayacak şekilde genişletilerek yapılır.

HPLC Bakım ve Validasyonu

HPLC bakımı için ilk yapılan işlem, cihazın hassas tüm parçalarının, elektronik kartlarının, hassas optik yüzeylerinin bez kullanmadan tozlardan arındırılmasıdır.

Bildiğiniz üzere HPLC cihazı, çoklu modüllerden oluşur. Pompa, dedektör üniteleri haricinde otosampler ve ısıtıcı gibi . Bakım esnasında her ünite ayrı ayrı incelenir, temizlenir ve bakımı yapılır.

Cihazın dış temizliği de yapıldıktan sonra genel performans testlerine geçilir.

Bu aşamada cihazın doğruluğu için gerekli standartlar kullanılarak cihazda yeterlilik testleri yapılır. Eğer cihaz bu testlerden herhangi birinin tolerans değerini aşıyorsa Servis Mühendisimiz cihazın yazılımsal ya da donanımsal ölçüm kaymasını tespit ederek onu düzeltir. Yeterlilik testlerini tekrar uygulayarak tolerans içi sonuçlarla birlikte size dosya halinde sonuçlar teslim edilir.

Bakım Validayon ve Servis Hizmeti verdiğimiz Markalar:
Agilent 1100-1200-1260-1290 Series HPLC Bakım, OQ, PV Servis
Perkin Elmer Flexar HPLC Bakım, OQ, PV Servis
Perkin Elmer Series 200 HPLC Bakım, OQ, PV Servis

Polarimetre Cihazı Bakımı

Polarimetre bakımı için ilk yapılan işlem, cihazın hassas tüm parçalarının, elektronik kartlarının, hassas optik yüzeylerinin bez kullanmadan tozlardan arındırılmasıdır.

Cihazın dış temizliği de yapıldıktan sonra genel performans testlerine geçilir.

Bu aşamada cihazın doğruluğu için gerekli standartlar kullanılarak cihazda yeterlilik testleri yapılır. Eğer cihaz bu testlerden herhangi birinin tolerans değerini aşıyorsa Servis Mühendisimiz cihazın yazılımsal ya da donanımsal ölçüm kaymasını tespit ederek onu düzeltir. Yeterlilik testlerini tekrar uygulayarak tolerans içi sonuçlarla birlikte size dosya halinde sonuçlar teslim edilir.

UV-VIS Spektrofotometre Bakım Validasyon

UV-Visible Spektrofotometresi

Ultraviyole ve görünür ışık (UV-Vis)absorbsiyon spektroskopisi bir ışın demetinin bir örnekten geçtikten veya bir örnek tarafından yansıtıldıktan sonra ışının azalmasının ölçülmesidir. Işının şiddetinin azalması absorbsiyonun arttığını gösterir. Örneğin derişimi, belirli bir dalga boyundaki absorbsiyonunu ölçerek bulunur. UV-Vis spektroskopisi genellikle çözeltideki moleküller veya inorganik iyon ve komplekslerin ölçümünde kullanılır. . Genellikle çoğu molekül UV veya Vis dalga boylarını absorplar ve farklı moleküller farklı dalga boylarında absorbans gösterirler. Elektronik spektrum 100-700 nm aralığını kapsar; 100-200 nm aralığı Vakum UV, 200-400 nm aralığı UV (veya yakın UV) ve 400-700 nm aralığı görünür bölgedir. Bir bileşik görünür bölgede absorbsiyon yaparsa renklidir ve absorbladığı rengin tamamlayıcı renginde görünür. Bu tür spektrofotometreler dalga boyları 100 ile 700 nm arasında değişen ışınlarla tarama yapar. UV ve Görünür Bölge ışık kaynakları aynı sistem içinde kullanılır. Software sayesinde 100 – 400 nm arasında UV, 400 – 700 nm arasında Görünür Bölge ışık kaynağı kullanılır.

Basit Bir Spektrofotometrenin Elemanları

Işık kaynakları: UV-Görünür bölgede döteryum (D2), tungsten (W), hidrojen (H2), ksenon (Xe), civa buhar lambası gibi sürekli ışık kaynakları kullanılır. Tungsten flaman lambası, görünür ve yakın IR bölgede (320-3000 nm) ışık yayar. Ultraviyole bölgede en çok kullanılan lambalar, H2 ve D2 elektriksel boşalım lambalarıdır. Bu lambalar 180-380 nm arasında ışık yayar. Xe ark lambası,UV-görünür bölgenin tümünde (150-700 nm) kullanılabilecek şiddetli ve sürekli ışık kaynağıdır. Civa buhar lambası, her iki bölgede ışıma yapabilen bir ışık kaynağıdır; sürekli spektruma ek olarak kesikli hatlar da içerir.
Monokromatör (Dalgaboyu Seçicileri) : Işık kaynağından gelen polikromatik ışıktan (birden fazla dalgaboyundaki ışık), monokromatik ışık (tek bir dalgaboyunda olan ışık) elde etmek için kullanılan düzenektir. UV ve görünür bölgede prizmalar veya optik ağ adını alan parçalar kullanılır.
Örnek kabı: Eğer 200 ile 320 nm arasındaki bir dalgaboyunda çalışılacaksa örnek kabının kuartzdan yapılmış olması gereklidir. Çünkü bu dalgaboyu aralığında kuartz, ultraviyole ışığı geçirebilir. 320-700 nm arasında bir bölgede çalışılacaksa, örnek kabının camdan yapılmış olması yeterlidir.
Dedektör: Örneğin ışığı absorplayıp absorplamadığını anlamak için, ışık kaynağından gelen ışığın şiddeti dedektör ile ölçülür. UV-görünür bölgede kullanılabilen üç tür dedektör vardır. Fotovoltaik dedektörler , Fototüp, Fotoçoğaltıcı tüp

Spektrofotometrelerde bu ana bileşenlerden başka ışığı toplamak, yansıtmak, bölmek amacıyla mercekler, aynalar, ışık bölücüleri de kullanılır.

Bakım Hizmetlerimiz
ICP-OES BAKIMI
AAS BAKIMI
FTIR BAKIMI
GC BAKIMI
HPLC BAKIMI
UV-VIS BAKIMI
POLARİMETRE BAKIMI
IYON KROMATOGRAFI BAKIMI

İyon Kromatografi Bakım ve Validasyonu

Dionex İyon Kromatografi cihazı bakımı için ilk yapılan işlem, cihazın hassas tüm parçalarının, elektronik kartlarının bez kullanmadan tozlardan arındırılmasıdır.

Bildiğinizi üzere İyon Kromatografi cihazı, çoklu ünitelerden oluşur. Pompa, dedektör üniteleri haricinde otosampler, ısıtıcı gibi ekstra üniteleri çoğu kullanıcıda mevcuttur. Bakım esnasında her ünite ayrı ayrı incelenir, temizlenir ve bakımı yapılır.

Cihazın dış temizliği de yapıldıktan sonra genel performans testlerine geçilir.

Bu aşamada cihazın doğruluğu için gerekli standartlar kullanılarak cihazda yeterlilik testleri yapılır. Eğer cihaz bu testlerden herhangi birinin tolerans değerini aşıyorsa Servis Mühendisimiz cihazın yazılımsal ya da donanımsal ölçüm kaymasını tespit ederek onu düzeltir. Yeterlilik testlerini tekrar uygulayarak tolerans içi sonuçlarla birlikte size dosya halinde sonuçlar teslim edilir.

Analitik Cihaz Servis

Teknik Servis Hizmeti

Her türlü servis ihtiyacınızda, analitik cihazlar konusundaki deneyimimizle cihazlarınız için en hızlı ve en güvenilir çözümleri siz değerli müşterilerimize sunmaktayız. Zamanın sizler için değerli olduğunu biliyor ve 48 saat içinde cihazınıza müdahale ediyoruz. Gerekli ve uygun işlemler yapılarak cihaz performansını maksimum seviyeye ulaştırıyoruz. Standartlara uygun olarak tüm OQ/PV testlerini yaparak sizlere periyodik bakım raporu dosyasını sizlere teslim ediyoruz.

Bakım ve validasyon da ilk olarak cihazın hassas tüm parçalarının, elektronik kartlarının, hassas optik yüzeylerinin bez kullanmadan tozlardan arındırılmasını sağlıyoruz. Cihazın dış temizliği de yapıldıktan sonra genel performans testlerine geçilir.

Bu aşamada cihazın doğruluğu için gerekli standartlar kullanılarak cihazda yeterlilik testleri yapılır. Eğer cihaz bu testlerden herhangi birinin tolerans değerini aşıyorsa Servis Mühendisimiz cihazın yazılımsal ya da donanımsal ölçüm kaymasını tespit ederek onu düzeltir. Yeterlilik testlerini tekrar uygulayarak tolerans içi sonuçlarla birlikte size dosya halinde sonuçlar teslim edilir.

Teknik Servis Hizmeti Verdimiz Analitik Cihazlar

Laboratuvarınızda kullandığınız her marka cihaza servis hizmeti veriyoruz.

ICP,
AAS,
HPLC,
GC,
UV-VIS,
FTIR,

gibi yüksek teknolojik cihazlar ister genel laboratuvar cihazları olsun servis hizmetinizi sorunsuz bir şekilde alacağınızı garanti ediyoruz.

Validasyon Nedir?

  • Kullanılan yöntemin doğru ve kesin olarak sürekli bir şekilde bekleneni gerçekleştirdiğinin kanıtlanması için yapılması gereken işlemleri kapsayan ve belgeyen çalışmaların bütünüdür.
  • Valide edilmiş yöntemle çalışıldığında yapılan işlemin kesin, doğru, spesifik, tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğu garanti edilmiş olur.

Neden Periyodik Bakım Hizmeti Almalıyım ?

  • Cihazların periyodik bakımlarının yapılmasının, sadece meydana gelebilecek arıza oranını düşürmesi dışında göz ardı edilen birçok faydayı beraberinde getirir.
  • Cihazların periyodik bakımının yapılmaması nedeniyle arızalanma veya yanlış değerlendirme riski yüksek olmaktadır.
  • Periyodik bakımlar sayesinde; cihazlardan istenen performansın alınması, bakım sırasında kullanıma bağlı hataların fark edilip kullanıcıların kullanım konusunda eğitilmesi ve önlemlerin alınması mümkün olacaktır.
  • Bakım sırasında uygun olmayan sarf malzeme kullanımının tespit edilip ilgili kişilerin bilgilendirilmesi ve cihaz performansını düşüren durumların ortadan kaldırılması sağlayacaktır.
  • Cihazların kullanım ömrünü uzatmak için periyodik bakımlarını ihmal etmemek gerekmektedir.
  • Servis anlaşmaları yapılan yatırımın bir koruması olarak algılanmalıdır ve kullanım maliyetini düşürmek için oldukça önemli bir işlemdir.
  • Koruyucu bakım , uygulanan cihazlarda arıza sıklığının  azaldığı görülmüştür.

sarf malzeme-bakım-tedarik sarf malzeme-arıza-cihaz

Dostlarınızla Paylaşın !

Görüşlerinizi Paylaşın

Oy vermek için tıklayın

Resim boyutu 1 Mb.dan küçük olmalıdır. Resimlerinizin boyutunu kaliteden ödün vermeden küçültmek için www.optimizilla.com/tr/ adresini kullanabilirsiniz.