KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Hakkımızda

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEM) 2010 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin disiplinler arası alanlarındaki Ar-Ge faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenleyerek sağlıklı ve verimli bir araştırma ortamı oluşturmak amacıyla Prof. Dr. Ahmet Yıldırım yürütücülüğünde Devlet Planlama Teşkilatı projesinin destekleriyle kurulmaya başlanmış, bina inşaatı 2014 yılında tamamlanmıştır.

Merkezimizin 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01.07.2015 tarihli toplantısı sonucu gereği,  24.08.2015 tarihinde 29455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” ile kurulmuştur.

Misyon;
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafsızlık ilkesiyle, bilimsel ve etik kurallara bağlı kalarak, güçlü altyapı ve laboratuvar olanakları ile;
Üniversitenin temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlenmesini ve ilgili alanlarda destek vermeyi,
BAP, TUBİTAK, SAN-TEZ ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde hedeflenen ileri analizlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayarak bilimsel faaliyetlerin nitelik ve nicelik yönünden artırılmasını sağlamayı,
Diğer üniversitelerin, kamu ve özel kuruluşların araştırma ve geliştirme aşamalarında ihtiyaç duydukları ileri düzeyde cihazları önemli ölçüde karşılayan laboratuvar olanakları sunmayı,
Sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamayı görev edinmiştir.

Vizyon;
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi temel ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine sürdürülebilir altyapısı ile olanak sağlayan, üniversite ve sanayi iş birliğine katkıda bulunarak üniversitenin ve ülkemizin kalkınmasına destek olan bir merkez olmayı hedeflemektedir.

LABORATUVARLARIMIZ

Elektroforez Laboratuvarı

-

Hücre Kültürü Laboratuvarı

Flow Sitometri

Gerçek Zamanlı Hücre Analiz Sistemi

İnverted Mikroskop

Karbondioksit İnkübatörü

Mikrobiyolojik Emniyet Kabini

Genel Kullanım Laboratuvarı

Sıvı Azot Üretim Sistemi

Gaz Azot Üretim Sistemi

Ultrasantrifüj

Vakumlu Etüv

Liyofilizatör

Soğutmalı Santrifüj

Termal Analiz Laboratuvarı

Termo-Gravimetrik Analiz Cihazı

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre

Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı

Malzemelerin görüntülenmesi, kırınım analizleri ve karakterizasyonu için Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarında X- Işını Difraktometresi (XRD) ve Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) bulunmaktadır.

X-Işını Difraktometresi (XRD)

Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)

Kromatografi ve Kütle Spektroskopi Laboratuvarı

Maddelerin ayrıştırılması ve bağıl kütleleri üzerinden atom bileşimi ve dizilimlerinin bulunması için Kromatografi ve Kütle Spektroskopi Laboratuvarında Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi (HPLC) ve Gaz Kromotografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) bulunmaktadır.

Yüksek Performanslı Sıvı kromatografisi (HPLC)

Gaz kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS)

Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Malzemelerin kimyasal yapılarının belirlenmesi için Kimyasal Analiz Laboratuvarında Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS) ve İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES) bulunmaktadır.

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS)

İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES)

Spektroskopi Laboratuvarı

Spektrofotometrik Mikroplaka Okuyucu

UV-VIS-NIR Spektrofotometre

Yüzey Plasmon Rezonans Sistemi

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Yeni Nesil DNA Dizileme Cihazı

Mikro Akışkan Teknolojili DNA, RNA Protein Analiz Sistemi

Klasik PCR Cihazı

Fluoresans Işık Ataşmanlı, Faz Kontrastlı Dijital Araştırma Mikroskobu

Elektroporasyon Cihazı

Hızlı Western Blot Konfirmasyon Sistemi

HİZMETLERİMİZ

Analiz Hizmetleri

*Analiz talebi, araştırmacı tarafından şahsen veya kargo aracılığıyla Numune Kabul Birimine (NKB) yapılır.Başvuru Formu ve ilgili cihazın Analiz Talep Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra ıslak imzalı olarak numunelerle birlikte NKB’ye elden veya kargo yolu ile teslim edilir.

Numune kabul kriterlerine uygun olarak teslim edilmeyen numuneler analize alınmamaktadır.

* Analiz hizmet bedeli Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi döner sermaye biriminin TR70 0001 0001 7754 044143 5001 IBAN Numaralı Ziraat Bankası Karaman 0177 Şubesi hesabına yatırılarak dekontun KMÜ BİLTEM’ e faks, e-posta yoluyla ya da elden ulaştırılması gerekmektedir.

Banka dekontunda "KMÜ BİLTEM-Analiz Hizmet Bedeli" olduğu belirtilmelidir.

* Analizi biten numunelere ait sonuçlar raporlandırılarak araştırmacılara elden veya kargo aracılığı ile iletilir.

* Rutin analizler dışında kalan araştırma deneylerinde, deney sürecinin planlaması ve metot geliştirilmesi gerektiğinden araştırmacıların NKB’ye deney talebini iletmeden önce ilgili uzmanlar ön görüşme yapması gerekmektedir.

Eğitim Hizmetleri

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinde üniversitemizin veya diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyelerinin talepleri doğrultusunda eğitimler gerçekleştirilmektedir.
Lisans ve lisansüstü dersler kapsamında merkezimizin veya merkez bünyesindeki ilgili laboratuvarların tanıtılması, merkezimizde bulunan cihazlara ait teorik bilgilerin ve uygulama alanlarının anlatılması, cihazlarda uygulamalı eğitimlerin verilmesi merkezimizin eğitim hizmetleri kapsamındadır.
Eğitimlerin süresi, içeriği ve katılımcı sayısı ilgili öğretim üyelerinin talepleri doğrultusunda belirlenir. Eğitim talepleri eğitim tarihinden en az 10 gün önce bildirilmeli ve Eğitim Talep Formu doldurularak biltem@kmu.edu.tr adresine iletilmelidir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi           Elektroforez Laboratuvarı - Hücre Kültürü Laboratuvarı - Genel Kullanım Laboratuvarı - Termal Analiz Laboratuvarı - Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı - Kromatografi ve Kütle Spektroskopi Laboratuvarı - Kimyasal Analiz Laboratuvarı - Spektroskopi Laboratuvarı - Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Dostlarınızla Paylaşın !

Görüşlerinizi Paylaşın

Oy vermek için tıklayın

Resim boyutu 1 Mb.dan küçük olmalıdır. Resimlerinizin boyutunu kaliteden ödün vermeden küçültmek için www.optimizilla.com/tr/ adresini kullanabilirsiniz.