İZANLAB A.Ş.

Kategori Endüstriyel
Laboratuvar Ankara
İtibar Oyunuz
0.0
Durum Şu anda açık

Hakkımızda

İZANLAB A.Ş. 2016 yılında, şirket merkezi Ankara’da ; tarafsız ve akredite laboratuvar olarak hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.  Çalışma alanları; çimento, çimento hammaddeleri, çimento katkı ve yardımcı maddeleri, kömür analizleri ve maden analizleridir.

Son sistem cihazlarıyla  6 katlı laboratuvarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sera Gazlarının Emisyonunun Kontrolu ve Takibi Yönetmeliği çerçevesinde her türlü girdi ürün yakıt ve hammaddelerde, ara ürünlerde, çıktı ürünlerde Toplam Karbon ( TC ), Toplam İnorganik Karbon (TIC) ve Toplam Organik Karbon ( TOC ) analizlerinde de çalışmalar yapmaktadır.

Uzman kadromuzda 40 yıllık tecrübe ve deneyime sahip mühendislerimizin yanında tekniker ve teknisyenlerimiz ile de hızlı, kaliteli hizmetler vermeyi hedeflemektedir.

Yakıt

Katı Yakıt

PROXIMATE ANALİZLER
BÜNYE RUTUBETİ TAYİNİ
KÜL TAYİNİ ( ASTM )
SABİT KARBON TAYİNİ
FİZİKSEL ANALİZLER
BRİKET KÖMÜRÜ - AŞINMA SAĞLAMLIĞI TAYİNİ
GERÇEK YOĞUNLUK TAYİNİ
ÖĞÜTÜLEBİLİRLİK İNDEKSİ TAYİNİ ( HGI )
MANGAL KÖMÜRÜ - YANMA TESTİ
ULTİMATE ANALİZLER
OKSİJEN TAYİNİ
FLOR TAYİNİ
NUMUNE HAZIRLAMA
ANALİZ NUMUNESİ HAZIRLAMA
UÇUCU MADDE TAYİNİ ( ISO )
TOPLAM KÜKÜRT TAYİNİ
DİĞER ANALİZLER
EBAT ÖLÇÜMÜ
BRİKET KÖMÜRÜ - DÜŞME SAĞLAMLIĞI TAYİNİ
GÖRÜNÜR YOĞUNLUK TAYİNİ
SERBEST ŞİŞME İNDEKSİ TAYİNİ ( FSI )
KÜL ERGİME TESTİ - AFT ANALİZLERİ
KARBON TAYİNİ
İYON KROMATOGRAFİ ANALİZLERİ
NİTRAT TAYİNİ
KÜL MİNERALLERİ ve AĞIR METALLERİN TAYİNİ - MİNÖR & MAJÖR ELEMENTLER
TOPLAM RUTUBET TAYİNİ
UÇUCU MADDE TAYİNİ ( ASTM )
ALT KALORİ DEĞERİ TAYİNİ
YANICI KÜKÜRT TAYİNİ
ABRASIVE - AŞINDIRMA İNDEKSİ TAYİNİ
BRİKET KÖMÜRÜ - KIRILMA SAĞLAMLIĞI TAYİNİ
GÖZENEKLİLİK TAYİNİ
SERTLİK TAYİNİ - MOHS SERTLİK SKALASI
KÜL HAZIRLAMA
HİDROJEN TAYİNİ
BROM TAYİNİ
SÜLFAT TAYİNİ
KOK KÖMÜRÜNDE TOPLAM RUTUBET TAYİNİ
KÜL TAYİNİ ( ISO )
ÜST KALORİ DEĞERİ TAYİNİ
KÜLDE KÜKÜRT TAYİNİ
BRİKET KÖMÜRÜ - SUYA DAYANIM TAYİNİ
DÖKME YOĞUNLUK TAYİNİ
KOK MİKUM TESTİ-M40, M20, M10
STABİLİTE TAYİNİ
DEFORMASYON BAŞLANGICI, YUMUŞAMA, ERİME, AKMA DERECELERİ
AZOT TAYİNİ
KLOR TAYİNİ
XRF SPEKTRO & ICP-OES ANALİZLER

Sıvı Yakıt

SIVI YAKITLAR, MADENİ YAĞLAR ve ATIK YAĞLAR - FUEL OIL, BENZİN, BİODİZEL, MOTORİN, MADENİ YAĞ, PETROL TÜREVLERİ
VİSKOZİTE TAYİNİ
SU TAYİNİ
TOPLAM HALOJENLERİN TAYİNİ
KÜL TAYİNİ
PARLAMA NOKTASI TAYİNİ
KÜKÜRT ANALİZİ
KÜL KALINTISI
ÖN İŞLEM
KALORİ TAYİNİ
YOĞUNLUK TAYİNİ
AĞIR METALLERİN TAYİNİ - Cd, Cr, Pb ...

Biyokütle

PİRİNA,BİYOKÜTLE ANALİZLERİ
UÇUCU MADDE TAYİNİ
ÜST KALORİ DEĞERİ TAYİNİ
ANALİZ NUMUNESİ HAZIRLAMA
KÜL TAYİNİ
YAĞ TAYİNİ
TOPLAM RUTUBET TAYİNİ
TOPLAM KÜKÜRT TAYİNİ
SODYUM ( Na ) TAYİNİ
BÜNYE RUTUBETİ TAYİNİ
ALT KALORİ DEĞERİ TAYİNİ
EBAT ÖLÇÜMÜ

Yapı Malzemeleri

Beton

150 x 150 x 150 MM3 NUMUNEDE 7 - 28 GÜN YAŞTA DAYANIM TAYİNİ

100 x 100 x 100 MM3 NUMUNEDE 7 - 28 GÜN YAŞTA DAYANIM TAYİNİ
150 x 300 MM SİLİNDİR NUMUNEDE 7 - 28 GÜN YAŞTA DAYANIM TAYİNİ

Çimento

TS EN 197-1'DE ADI GEÇEN TÜM ÇİMENTO TİPLERİ İÇİN:
KALSİYUM OKSİT (CaO)
POTASYUM OKSİT (K2O)
ÇÖZÜLMEYEN KALINTI
PRİZ BAŞLAMA / BİTİŞ SÜRELERİ
SİLİSYUM DİOKSİT (SiO2)
MAGNEZYUM OKSİT (MgO)
KLORÜR( Cl- )
CEM I GRUBU İÇİN MİNERALOJİK FAZLAR ( C3S, C2S, C3A, C4AF )
ÖZGÜL YÜZEY (BLAINE)
DEMİR OKSİT (Fe2O3)
SÜLFÜRÜK ANHİHRİT (SO3)
KIZDIRMA KAYBI
CEM IV GRUBU İÇİN PUZOLANİK ÖZELLİKLER
ÖZGÜL AĞIRLIK
ALİMİNYUM OKSİT (Al2O3)
SODYUM OKSİT (Na2O)
SERBEST KİREÇ
DAYANIMLAR (2 , 7, 28GÜN VE DİĞER YAŞLAR)
MODÜLLER( HM, AlM, SM, LSF )

Çimento Hammaddeleri

KİL, KARKER, MARN, DEMİR CEVHERİ, BOKSİT VS. NUMUNELERDE:
KALSİYUM OKSİT (CaO)
POTASYUM OKSİT (K2O)
SİLİSYUM DİOKSİT (SiO2)
MAGNEZYUM OKSİT (MgO)
KLORÜR (Cl)
DEMİR OKSİR (Fe2O3)
SÜLFÜRİK ANHİHRİT (SO3)
KIZDIRMA KAYBI
ALİMİNYUM OKSİT (Al2O3)
SODYUM OKSİT (Na2O)

Kireç

SİLİSYUM DİOKSİT (SiO2)
MAGNEZYUM OKSİT (MgO)
KLORÜR ( Cl- )
DEMİR OKSİT (Fe2O3)
SÜLFÜRİK ANHİHRİT (SO3)
KIZDIRMA KAYBI
ALİMİNYUM OKSİT (Al2O3)
SODYUM OKSİT (Na2O)
AKTİF KİREÇ
KALSİYUM OKSİT (CaO)
POTASYUM OKSİT (K2O)
İNCELİK

Klinker

SİLİSYUM DİOKSİT (SiO2)
MAGNEZYUM OKSİT (MgO)
KLORÜR ( Cl- )
MİNERALOJİK FAZLAR (C3S, C2S, C3A, C4AF)
DEMİR OKSİT (Fe2O3)
SÜLFÜRİK ANHİHRİT (SO3)
KIZDIRMA KAYBI
MODÜLLER( HM, AlM, SM, LSF )
ALİMİNYUM OKSİT (Al2O3)
SODYUM OKSİT (Na2O)
SERBEST KİREÇ
KALSİYUM OKSİT (CaO)
POTASYUM OKSİT (K2O)
ÇÖZÜLMEYEN KALINTI

Çimento Katkı ve Yardımcı Maddeleri

DOĞAL PUZOLAN (TRAS), UÇUCU KÜL, YÜKSEK FIRIN CURUFU ALÇITAŞI VS. NUMUNELERDE:
KALSİYUM OKSİT (CaO)
POTASYUM OKSİT (K2O)
REAKTİF SiO2
KRİSTAL SU
SİLİSYUM DİOKSİT(SiO2)
MAGNEZYUM OKSİT (MgO)
KLORÜR ( Cl- )
REAKTİF CaO
PUZOLANİK AKTİVİTE İNDEKSİ (28, 90 VE DİĞER YAŞLARDA
DEMİR OKSİT (Fe2O3)
SÜLFÜRİK ANHİHRİT (SO3)
KIZDIRMA KAYBI
SERBEST CaO
ÇİMENTO ÇEŞİTLERİ İÇİN ALÇITAŞI OPTİMİZASYONU
ALİMİNYUM OKSİT(Al2O3)
SODYUM OKSİT (Na2O)
SÜLFÜR (S)
TOPLAM ORGANİK KARBON (TOC)

Atıklar

Atık Su

ATIK SU ANALİZLERİ
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ
NİTRİT ( NO2 ) - ANYON TAYİNİ
FOSFAT ( PO4 ) - ANYON TAYİNİ
AMONYUM ( NH4 ) - KATYON TAYİNİ
MAGNEZYUM ( Mg ) - KATYON TAYİNİ
STRONSİYUM ( Sr ) - KATYON TAYİNİ
RENK TAYİNİ
SERBEST KÜKÜRT TAYİNİ
SÜLFÜR TAYİNİ
TOPLAM AZOT TAYİNİ
NUMUNE HAZIRLAMA
ANLIK NUMUNE ALMA
ASKIDA KATI MADDE TAYİNİ (AKM)
FLOR ( F ) - ANYON TAYİNİ
NİTRİT AZOTU ( NO2-N ) - ANYON TAYİNİ
FOSFAT FOSFORU ( PO4 -P ) -ANYON TAYİNİ
BARYUM ( Ba ) - KATYON TAYİNİ
MANGAN ( Mn ) - KATYON TAYİNİ
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE TAYİN
SICAKLIK TAYİNİ
HİDROKARBON TAYİNİ
TOPLAM SİYANÜR TAYİNİ
NUMUNE ALMA
İKİ SAATLİK NUMUNE ALMA
pH TAYİNİ
KLORÜR ( Cl ) - ANYON TAYİNİ
NİTRAT ( NO3 ) - ANYON TAYİNİ
SÜLFAT ( SO4 ) - ANYON TAYİNİ
KALSİYUM ( Ca ) - KATYON TAYİNİ
POTASYUM ( K ) - KATYON TAYİNİ
BAĞLI VE TOPLAM OLARAK BULUNAN ELEMENTLERİN ICP-OES İLE TAYİNİ
BALIK BİYODENEYİ ( ZSF TAYİNİ )
FENOL TAYİNİ
KROM ( VI ) TAYİNİ - Cr+6
TOPLAM SERTLİK TAYİNİ
BAĞLI VE TOPLAM OLARAK BULUNAN ELEMENTLERİN ICP-OES İLE TAYİNİ
YİRMİDÖRT SAATLİK NUMUNE ALMA
ELEKTRİKSEL İLETKENLİK TAYİNİ
BROMÜR ( Br ) - ANYON TAYİNİ
NİTRAT AZOTU ( NO3-N ) - ANYON TAYİNİ
AMONYUM ( NH4 ) - KATYON TAYİNİ
LİTYUM ( Li ) - KATYON TAYİNİ
SODYUM ( Na ) - KATYON TAYİNİ
YAĞ ve GRES TAYİNİ
TUZLULUK TAYİNİ
SERBEST VE TOPLAM KLOR TAYİNİ
TOPLAM KJELDAHL AZOTU TAYİNİ
KATI ATIK ANALİZLERİ
ATIK SUDAN NUMUNE ALMA
KATI ATIKLARDAN NUMUNE ALMA

Madenler

Madenler

MADEN ANALİZLERİ
RUTUBET TAYİNİ
DEMİR TAYİNİ - XRF
MANGAN TAYİNİ - TİTRİMETRİK
GÜMÜŞ TAYİNİ
NUMUNE HAZIRLAMA
ELEMENT TAYİNİ ( XRF & ICP-OES ile )
DEMİR TAYİNİ - TİTRİMETRİK
KURŞUN TAYİNİ - XRF
BAKIR,KURŞUN,ÇİNKO SÜLFÜR KONST. KÜTLE KAYBI TAYİNİ
EBAT ÖLÇÜMÜ
KROM OKSİT TAYİNİ - XRF
BAKIR TAYİNİ - XRF
ÇİNKO TAYİNİ - XRF
KIZDIRMA KAYBI TAYİNİ
KROM OKSİT TAYİNİ - TİTRİMETRİK
MANGAN TAYİNİ - XRF
ALTIN TAYİNİ

Sera Gazı & Karbon

Sera Gazı & Karbon

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde; Yakıtların Yanmasından Kaynaklanan Yıllık Emisyonların Hesaplanmasında ve Prosesten Kaynaklanan Yıllık Emisyonların Hesaplanmasında kullanılmak üzere; Her türlü hammadde ve yakıt numunelerinde Toplam İnorganik Karbon (TİC), Toplam Karbon (TC) Toplam Organik Karbon (TOC)

Belgemiz

http://izanlab.com/Content/docs/636378928752950000.pdf

Analizler

http://izanlab.com/Analizler

Dostlarınızla Paylaşın !

Görüşlerinizi Paylaşın

Oy vermek için tıklayın

Resim boyutu 1 Mb.dan küçük olmalıdır. Resimlerinizin boyutunu kaliteden ödün vermeden küçültmek için www.optimizilla.com/tr/ adresini kullanabilirsiniz.