GDA Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvar İstanbul
İtibar Oyunuz
0.0
Durum Şu anda açık

Hakkımızda

GDA Laboratuvar Hizmetleri, Ağustos 2011 yılında kendi öz kaynakları ile kurulan %100 yerli sermayeli bir kuruluştur. GDA kurulduğu günden itibaren alt yapı çalışmalarına başlamış ve Eylül 2011 de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na kuruluş izni başvurusunda bulunmuş, faaliyet alma çalışmalarını yürütüp Şubat 2012 yılında faaliyet iznini alarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde resmi onaylı Özel gıda kontrol laboratuvarı olarak yerini almıştır. Laboratuvarımız Haziran 2013 tarihinde Türkak’tan akredite olmuştur. Mayıs 2014 tarihinde ise geçirilen başarılı denetim sonucu TSE’nin onaylı taşeron laboratuvarı olmaya hak kazanmıştır. Yüzme havuz Sularında akreditasyonunu tamamlayıp Eylül 2016 yılında Sağlık Bakanlığı’ndan Yüzme Havuz Suyu Analiz yetkisini almıştır.

GDA Laboratuvar Hizmetleri GDA Laboratuvar Hizmetleri

GDA kurulduğu ilk günden itibaren yaptığı çalışmaları teknolojinin son gelişmeleri ışığı altında yapmış konusunda uzman personelle çalışarak sektöre doğru tarafsız ve güvenilir sonuçlar vermek üzere yola çıkmıştır. Laboratuvarımız başta gıda analizleri olmak üzere Kullanım Suyu, Yüzme Havuz Suları, Biyosidal Analizler (Dezenfektan Etkinlik ve İçerik Testleri), Endüstriyel Analiz Hizmetleri (Kozmetik ve Deterjan Analizleri) , Muayene ve Hijyen Denetimleri, Eğitim ve Danışmanlık Konularında sektöre hizmet etmeye devam etmektedir.

Laboratuvarımız TÜRKLAB (Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği) ,International Dairy Federation ve American Chemical Society üyesidir.

Birimlerimiz

Numune Kabul ve Raporlama Birimi

Numune Kabul Birimimiz, laboratuvarımız tarafından analize alınacak numunenin kabul edildiği ve kayıtlarının yapıldığı, numunenin uygun ölçü ve şartlarda laboratuvar birimlerine iletildiği ve analiz sonucunda numuneye ait raporun çıkarıldığı birimimizdir.

Numune kabul ve raporlama uygulamamız aşağıdaki şekilde işlemektedir;

Laboratuvarımıza ulaştırılan numunelerin ambalaj, miktar, evrak yönünden kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilir ve laboratuvar yazılım programı (TENAY) ile elektronik olarak kayıt altına alınır.

Hazırlama: Analiz edilmek üzere kabul edilen numune etiketlenir. Öğütme gibi numune ön hazırlık aşaması gerektiren numuneler hazırlanır ve analizin talep edildiği ilgili laboratuar birimine uygun koşullarda teslim edilir.

İade, Muhafaza ve İmha: Numunenin kabulü aşamasında müşterinin yazılı iade talebi olması durumunda analizden sonra kalan numuneler veya dağıtımı yapılan numunelerden daha sonra analiz edilmek üzere ayrılan ikincil numuneler; numunenin özelliğine göre muhafaza edilir. Muhafaza süresini dolduran ikincil numuneler veya iade talebi olmasına rağmen müşteri tarafından süresi içinde geri alınmamış numuneler imha edilir. Numune saklama süresi 15 gün ile sınırlandırılmıştır.

Analiz ve Raporlama: Talep edilen analizi gerçekleştirecek olan ilgili laboratuar birimi tarafından analiz gerçekleştirilir. İlgili laboratuar birimi tarafından numune kabul birimine yazılı olarak bildirilen sonuçlar rapor haline getirilir ve müşteriye ulaştırılır. Özel İstek numunelerinde ilgili firma veya kişilerin isteğine göre analiz sonucunda değerlendirme (Türk Gıda Kodeksi – Ürün Tebliğleri, yoksa Mecburi Türk Standartları, Gıda Maddeleri Tüzüğü veya İhtiyari Türk Standardı’na göre) yapılabilir.

Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Fiziksel analiz; maddelerin fiziksel özelliklerinin belirlenmesi ve teyit edilmesidir. Terim genellikle kimya alanında kullanılmaktadır. Günümüzde gıda ve yemlerin sağlık açısından etkili olarak sunulması adına fiziksel analizler gerçekleştirilmektedir. Analizler çeşitli kamu ve özel kurumlar tarafından fiziksel analiz laboratuvarları içerisinde yapılmaktadır.

G.D.A fiziksel analiz laboratuvarımızda gıda, gıda katkı, yem, yem katkı, su numunelerinde renk, görünüş, tat, koku analizlerinin yanı sıra fiziksel yönden gösterge ya da bozulmaya yol açabilen nem/rutubet-kuru madde, pH, yabancı madde, sınıf özellikleri , yoğunluk, vb analizler ve raf ömrü / hızlandırılmış raf ömrü çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Raf ömrü kapsamında yapılan fiziksel testlerdeki amaç numunenin organoleptik özelliklerinde oluşan değişikliğin ürünün rafta bekleme süresi ile doğrudan ilişkisi olmasından kaynaklanmaktadır.

Fiziksel Analizler Laboratuvarlarımızda; Kalite kontrol çalışmaları,kalite değişiminin izlenmesi, yeni ürün geliştirme, raf ömrü çalışmaları ve proses iyileştirme gibi çalışmalar yapılmaktadır. Gıda güvenliği tüketici sağlığı için oldukça önemli bir husustur. Taş, toprak, çivi, cam gibi maddeler mikrobiyal kontaminasyon ve yaralanmalar ile birlikte ölümlere yol açabilmektedir. G.D.A fiziksel analiz laboratuvarımızda gıdalarda fiziksel analizler oluşturarak organoleptik muayeneye yardımcı analizler oluşturmaktayız.

Fiziksel Analiz Çeşitleri;

Renk, koku, tat, görünüm ve görünüme etki eden organoleptik muayene
• Yabancı madde aranması
• Sınıf özellikleri
• Kalitatif analizler
• pH, briks, çözünür katı madde analizleri
G.D.A fiziksel analizlerimiz ulusal ve uluslararası metotlara göre (TGK, TSE, ISO, EN, AOAC vb) uzman personelimiz tarafından yapılmaktadır. Analiz sonuçlarınız hakkında karşılıklı değerlendirme yapılıp üretim zincirinde sizin için gereken çözümler üretilebilmektedir. Sunmakta olduğumuz fiziksel analizler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yetkili olarak, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne uygun şekilde, talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda, güvenilir, ulusal - uluslararası kabul görmüş analiz metotları eşliğinde gerçekleştirilir.

Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Kimyasal Analiz Laboratuvar Birimimizde gıda, yem ve su numunelerinde kimyasal risk oluşturacak parametrelerin yanı sıra gıda güvenliğini korumaya yönelik analizler yapılmaktadır.

Analizlerimiz ulusal ve uluslar arası metotlara göre (TGK, TSE, ISO, EN, AOAC vb) uzman personelimizce yapılmaktadır.

Kimyasal analizler çok çeşitlilik içermektedir. Beslenme kompozisyonları dahil, toksik, koruyucu, katkı ve kalıntıların tespitine yönelik yapılan analizlerin çoğu bu analiz grubunu oluşturmaktadır.

Etiketleme Tebliği’ne göre raftaki ürün üzerinde bulunması gereken etiketlerde yapılan analizleri çoğu (Protein, Yağ, Selüloz, Diyet Lifi, Sodyum, Yağ Asitleri- Doymuş, Doymamış, Trans, Enerji) kimyasal analiz kapsamına girmektedir.

Laboratuvarımızda tümü yapılabilen bu analizler Akreditasyon Kapsamımızda yer almaktadır.

Ayrıca laboratuvarımızda kanatlı ve ruminant beslenmesinde temel teşkil eden Metobolik Enerji hesaplamaları yapılmakta ve büyükbaş ve kanatlı hayvan sektörümüze gereken destek verilmektedir.

Bu analizlerin yanı sıra gıda, yem ve su numunelerinde risk, toksik etki yaratabilecek yüzlerce risk parametresi (Mikotoksinler, Ağır Metaller, Metaloidler) laboratuvarımızda uzman personelimiz tarafından akredite olarak yapılmaktadır.

Koruyucu, katkı (Benzoik, sorbik asit, parabenler, kükürtdioksit, boya vb ) ve diğer kimyasal analiz parametreleri laboratuvarımızda yapılan analizlerden bazılarıdır.

Hem tedarik zincirinde olan üreticiler hem de son ürün tüketicileri ihtiyaçlarınız için laboratuvarımızla her zaman irtibat içinde olabilirler.

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı

Her yıl hijyenik koşullarda üretilmeyen veya tüketilmeyen gıda ürünleri ve su yüzünden dünyada milyonlarca insan ölmektedir.

Mikrobiyolojik Analizler bir besinin hijyen göstergesinin en önemli parametresidir.

Mikrobiyolojik analiz laboratuvarımız besin zincirinde risk oluşabilecek mikrobiyolojik yönden gıda zehirlenmelerine yol açan bakterilerin teşhis edildiği laboratuvar birimimizdir.

Laboratuvarımızda hem indikatör bakterilerin (besinin bozulmasına yol açan-görünüş, renk, tat, kokusunda değişim yaratabilen bakteriler) hem de hastalık yapıcı olarak bildiğimiz patojen bakterilerin analizleri yapılmaktadır.

Türk Gıda Kodeksimizde bütün gıda ürünlerinde bu bakterilerin limit değerleri verilmiş olup, patojen-hastalık yapıcı bakterilerin bulunmaması gerekmektedir. Laboratuvarımızda patojen-hastalık yapıcı bakterilerin analizleri son teknolojik cihazlarla hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

Bakteriler her yerde! bu yüzden üretimin en başından sonuna kadar çok dikkatli olmak gerekmektedir. Üretimin her aşamasında Hijyen Kontrolleri ve Hijyen Denetimleri laboratuvarımız tarafından yapılabilmektedir.

Örneğin Küf ve Maya indikatör bakterilerden olup pişmiş hamur işlerinde sıklıkla gördüğümüz özellikle ekmeklerde görünüş koku ve renk değişimine (yeşilimsi-beyaz) yol açan bakterilerdir.

Salmonella spp. özellikle toprak kökenli patojen bir bakteri olup et ve et ürünlerinde (özellikle kanatlılarla bulaşma riski yüksek ) tüketildiğinde hastalık yapıcı etkisini göstermektedir.

Laboratuvarımızda analizlerimiz yüksek kalitede ve son derece hassas ulusal ve uluslararası standartlar kullanılarak (TS, ISO) yapılmakta olup laboratuvarımız bütün mikrobiyolojik test parametrelerinde TÜRKAK Akreditasyonuna sahiptir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Analiz Laboratuvarı

Günümüzde gıda üretiminin yetersizliği öne sürülerek, ürün verimi ve kalitesini arttırmak amacıyla tüketim miktarı fazla olan tarım ürünlerinden bazılarında ( mısır, soya vb ) genetik modifikasyonlar yapılmıştır. GDO içeren ürünlerin insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Buna rağmen her geçen gün GDO’lu ürün portföyüne yeni katılan ürünler olmaktadır. Bu GDO’lu ürünlerin tespiti ve kontrolü için laboratuvar birimimizde GDO (35S/NOS/FMV) var/yok analizleri Real Time PCR cihazı ile yapılmaktadır.

Ayrıca GDO içeren soya ve pamuk ürünlerinin tespiti için bitki spesifik soya ve pamuk eventlerine ait tip belirleme analizleri yapılmaktadır.

Türk gıda kodeksinde et ve et ürünleri için belirli kriterler mevcuttur. Et ve et ürünleri için belirtilen standart ve şartların kontrolü, karışım ürünlerin içeriklerinin belirlenmesi, farklı türlerin tahşişinin önlenmesi ve tespit edilmesi için laboratuvar birimimizde et tür tayini analizleri yapılmaktadır. Tür tayini analizleri et ve et ürününün Helal Gıda olup olmadığını ispatlayan analizlerden biridir.

AR-GE ve Endüstriyel Analiz Laboratuvarı

AR-GE Laboratuvarımız;

Arge Laboratuvarımız Gıda ve diğer endüstüriyel sektör ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet veren birimimizdir.

Rutin dışı gıda ve gıda dışı analizler uzman ve teknik kadromuzca ihtiyaçlarınız doğrultusunda yapılmaktadır. Gerek gıda gerekse gıda dışı sektörlere yönelik çeşitli müşteri metotları, Ar-ge bazlı projelere destek çalışmaları, biyosidal ürünlerin etkinlik testleri, kozmetik ürünlerin analizleri yapılmaktadır.

AR-GE Laboratuvarımızda genel anlamıyla yapılan ürün grupları 4 ana başlık altında toplanabilir;

Kozmetik Ürünlerin Analizleri (mikrobiyal, kimyasal analizler ve koruyucu etkinlik testleri vb.)

Biyosidal Ürün Analizleri (Kimyasal içerik ve mikrobiyal etkinlik testleri)

Deterjan Ürün Analizleri (iddia testleri, kimyasal formülasyon ve etkinlik testleri)

İlaç Analizleri (safsızlık, etkinlik vb.)

Ar-ge, proje bazlı çalışmalar

Muayene Birimi

GDA Laboratuvar Hizmetleri olarak analiz çalışmalarımız yanında kurmakta olduğumuz TS EN ISO 17020 Muayene Kuruluşları Genel standardına göre muayene hizmeti de vermekteyiz.

Hijyen denetimleri gıdalarda bozulmaya, tüketicilerde gıda zehirlenmesine sebep olabilecek çeşitli etkenlerin gıda ile temasının araştırılması ve sıkıntı oluşmadan önlenmesini sağlar. Tarafsız bir 3. Göz tarafından işletmeler kontrol edilirler.

Kuruluşunuzun bir sistemi olmayabilir, veya var olan sisteminizin anlık olarak haberle veya habersiz kontrolü için bize başvurabilirsiniz. Deneyimli kadromuzla işletmenizin hijyen kalitesini daha yüksek çıtaya taşıyabiliriz. Gıda işletmelerinde gıda güvenliğinin sağlanması, sektörde rekabet gücünün artması, marka değerinin artması, buna bağlı müşteri memnuniyetinin arttırılması ekonomik kayıpların azaltılması ve yasal mevzuatlara uyum için denetim çalışmasını bizlerle yapabilirsiniz.

Gıda işletmelerinde üst düzey hijyen ve gıda güvenliğinin sağlanması, sektördeki rekabet gücü ve marka değerinin arttırılması, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve ekonomik kayıpların önene geçilmesi amacıyla uzman kadromuz ile hizmet sunmaktayız.

Hijyen denetimi hizmeti verdiğimiz alanlar;

Oteller
Restoran, cateringler
Gıda imalatı yapan firmalar
Gıda ile temas eden madde malzeme yapan firmalar.
Hijyen denetimi için bize talepte bulunan müşterimizle ön görüşme yaparak denetim planı ve konrol listemizi sizlere sunarak ön çalışma yapmaktayız. Denetim esnasında muayene hizmetinin bir parçası olarak personel ve gıda ekipman, cihaz ce satıhlarından swap ile örnek alarak, ortam havasının mikrobiyal yükününün kontrolünü yapmaktayız. Örnekleme için uluslararası standart ve yüksek teknoloji teknik cihazlar kullanmaktayız.

Hizmetlerimiz

Gıda Analizleri

Fiziko - Kimyasal Analizler
Gıda Alerjen Analizleri
Kimyasal Analizler
Gıda İle Temas Eden Materyal Analizleri
Gıda Mikrobiyolojisi Analizleri
Gıda Katkı Kalıntı Analizleri
Metal Mineral Analizleri
Moleküler Biyoloji Analizleri
Toksin Analizleri
Enstrümental Kimya Analizleri

Yem ve Katkı Analizleri

Mikrobiyolojik Analizler;

Aerobik Koloni Sayımı
Bacillus cereus Sayımı
E. coli Sayımı
Koliform Bakteri Sayımı
Salmonella spp. Aranması
L. monocytogenes Aranması
Koagulaz Pozitif Stafilokokların Sayımı
Enterobacteriaceae Aranması ve Sayımı
Küf ve Maya Sayımı
Stafilokokal Enterotoksin Aranması
Isıya Dirençli Campylobacter Türlerin Aranması
Clostridium perfiringens Sayımı
Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı

Kimyasal Analizler;
Rutubet Analizi
Kül Tayini
Toplam Azot ve Protein Tayini
Toplam Yağ Analizi
Şeker Analizi
Nişasta Miktar Analizi
Fumanisin B1, B2 Analizi Aflatoksin B1 Analizi
Deoksinivalenol (DON) Tayini
Metaller ve Metaloidler (Pb, Hg, Cd, As, Cu, Ca, fe, Mn, Mg, Na, K, Zn, Co, Cr, Ni, Al, Se)
Fosfor Analizi
Okratoksin A (OTA) Analizi
Zeraelanon (ZON) Analizi

Moleküler Biyolojik Analizler;

GDO Tarama Testi
Spesifik Soya Tür Analizi
Spesifik Pamuk Tür Analizi
Tip Belirleme Analizleri

Biyosidal ve Kozmetik Analizlerimiz

Biyosidal Ürünlerin Kimyasal Testleri
pH, Asitlik ve Alkalinite Tayini
Aktif Klor ve Sodyum Hipoklorit Tayini
Hidrojen Peroksit Tayini
Toplam Alkol Miktarı
Bağıl Yoğunluk Tayini
İyot Tayini
Duyusal Analiz (Renk, Koku, Görünüm) ve Genel Özellik Tayini
Biyosidal Ürünlerin Mikrobiyal Etkinlik Testleri
Bakterisidal Aktivitenin Değerlendirilmesi - Kantitatif Süspansiyon Deneyi
Fungisidal Aktivitenin Değerlendirilmesi - Kantitatif Süspansiyon Testi
Bakterisidal Aktivitenin Değerlendirilmesi - Kantitatif Süspansiyon Testi
Sporisidal Aktivitenin Değerlendirilmesi - Kantitatif Süspansiyon Testi
Antibakteriyel Aktivitenin ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Kozmetik Ürünlerin Mikrobiyolojik Analizleri
Küf-maya Sayımı
Aerobik mezofilik bakteri sayımı
Escherichia coli Aranması
Pseudomonas aeruginosa Aranması
Candida albicans Aranması
Staphylococcus aureus Aranması
Kozmetik Ürünlerde Antimikrobiyel Etkinlik Değerlendirmesi (Challenge Testi)
Kozmetik Ürünlerin Kimyasal Analizleri
Hidrojen Peroksit
Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) Analizi (AAS Metodu)
Arsenik (As) Analizi (AAS Metodu)
Cıva (Hg) Analizi (AAS Metodu)
pH Tayini
Rutubet ve Uçucu Madde Miktarı Tayini
Su Miktarı
Yağlı Madde Tayini
İnorganik Tuzların Tayini

Su Analizleri

Kimyasal Analizler

Elektriksel İletkenlik
pH
Sertlik
Klorür
Serbest-Toplam Klor
Nitrit
Nitrat
Amonyum
Bulanıklık
Permanganat İlkesi

Mikrobiyolojik Analizler

E.coli ve Koliform Bakterilerin Sayımı
Fekal Enterokokların Sayımı
Salmonella spp. Tespiti
Koagulaz Pozitif Stafilakok Sayımı
Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sporlarının Tespiti
Aerobik Koloni Sayımı
Pseudomanas aeruginosa Sayımı
Legionella spp. Tespiti

Havuz Suyu/Diyaliz Suyu Analizleri

Havuz Suyu Numune Alma
Mikrobiyolojik Analizler
Toplam Koloni (jerm) Sayısı
Toplam Koliform Bakteri Sayısı
E. coli Sayımı
Legionella Tespiti ve Sayımı
Fekal Enterokoklarım Sayımı
Pseudomanas aeruginosa Sayımı
Salmonella spp. Tespiti
Havuz Suyu Kimyasal Analizler
pH Tayini
Bulanıklık Tayini
Permanganat İndeksi Tayini
Toplam Alkalinite
Siyanürik Asit Tayini
Bakır Tayini
Alüminyum Tayini
Amonyum Tayini
Bioguanid Tayini
Nitrit Tayini
Nitrat Tayini
Renk Tayini
Sıcaklık Tayini

Eğitim ve Danışmanlık

Laboratuvar Eğitimleri;

Uygulamalı mikrobiyolojik analizler eğitimi
Uygulamalı kimyasal analizler eğitimi
Sektöre, kuruma özel yerinde uygulamalı laboratuvar eğitimleri
Kimyasal analizlerde metot validasyonu ve ölçüm belirsizliği eğitimi
Mikrobiyolojik analizlerde metot validasyonu ve ölçüm belirsizliği eğitimi
Dış kurumlar adına verilen eğitimler. (TÜRKLAB vb.)
Kalite Eğitimleri;

TS EN/ISO/IEC 17025 Standardı Temel Eğitimi
TS EN/ISO/IEC Standardı İç tetkikçi eğitimi
TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
Cihaz eğitimleri;

HPLC kullanımı ve ilgili analiz eğitimleri
GC, GC MS kullanımı ilgili analiz eğitimleri
FTIR kullanımı ilgili analiz eğitimleri
Vidas, 3M-MDS kullanımı ve ilgili analiz eğitimleri
Elisa kullanımı ve ilgili analiz eğitimleri
Real Time PCR kullanımı ve ilgili analiz eğitimleri
Danışmanlık: Laboratuvar analiz sektöründe 20 yılı aşan bilgi ve birikimimizle herzaman bu deneyimi ihtiyacı olanlarla paylaşmak isteği ile her türlü analiz laboratuvar kurulum projelerinizde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Hijyen ve Sanitasyon Denetimi

Uzman denetim ekibimizle ISO 22000 standardı veya genel hijyen prosedürüne göre hijyen ve sanitasyon denetimleri yapmaktayız.

Bu kapsamda; oteller, kırmızı ve kanatlı et üreticileri, unlu mamüller, pastacılık ürünleri, sütçülük, mandıra, bakliyat ve kuru gıda, perakende gıda satışı, okul kantinleri, dondurulmuş gıda üreticilerine yönelik denetimler gerçekleştirmekteyiz.

Denetim esnasında muayene çalışmasının bir parçası olarak personel ve ekipmanlar swap alımı ve ortam havasının mikrobiyal yük kontrolü çalışması yapmaktayız. Denetim sonucun elde edilen bulgularımızı analiz sonuçlarıyla destekleyerek denetim raporu olarak sizlere sunmaktayız.

Sertifikalarımız

http://www.gda.com.tr/Sayfalar/sertifikalarimiz

GDA Laboratuvar Hizmetleri GDA Laboratuvar Hizmetleri

Dostlarınızla Paylaşın !

Görüşlerinizi Paylaşın

Oy vermek için tıklayın

Resim boyutu 1 Mb.dan küçük olmalıdır. Resimlerinizin boyutunu kaliteden ödün vermeden küçültmek için www.optimizilla.com/tr/ adresini kullanabilirsiniz.