Envirolab Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı

Laboratuvar Konya
İtibar Oyunuz
0.0
Durum Şu anda açık

Hakkımızda

Enviro Mühendislik, 2007 yılı mayıs ayında çevre mevzuatları konusunda; mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere Konya’da faaliyetine başlamıştır.

Firmamız, farklı akademik geçmişlere sahip, konusunda uzman ve yeniliklere kolay uyum sağlayabilen, genç bir kadronun oluşturduğu; mühendislik ,danışmanlık ve çevre ölçüm ile analiz laboratuvarı bölümlerinden oluşmaktadır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED Raporları ve Proje Tanıtım Dosyalarının hazırlanması amacıyla; T.C Çevre ve Orman Bakanlığı 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince ‘Çed Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası’ hazırlamaya yetkili olduğunu belirten 28.02.2008 tarih ve 124 nolu ‘’Yeterlilik Belgesi’’ ne sahiptir.

Ayrıca 29.4.2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği’ nin 11. maddesi uyarınca yeterlilik belgesi almak için, konusunda uzman ekibi oluşturmuş ve 31/12/2010 tarihinde Konya’da ilk, Türkiye genelinde 55. sırada yer alarak Çevre Danışmanlık Yetki Belgesini almaya hak kazanmıştır.

Çevre Ölçüm ve Analiz laboratuarı bölümü ise; Su Atıksu Analizleri,İmisyon  ve Gürültü Ölçümleri konularında hizmet vermektedir. T.C. Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı’ ndan Ön Yeterlik Belgesi ile yetkilendirilmiştir. Ayrıca TS EN ISO/EIC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarı Genel Şartları standardı kapsamında TÜRKAK tarafından da akredite edilmiştir.

Hizmetlerimiz

Su - Atık Su Analizleri

Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe giren Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda ; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzey altı akışa dönüşmesi sonucunda gelen sulardan numuneler alınması ve analizlerin yapılması kapsar.

Emisyon Ölçümleri

Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamak amacıyla 03.07.2009 tarihinde 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda yapılan ölçüm ve analizleri kapsar.

Kişisel Maruziyet ve İç Ortam Ölçümleri

Kamu ile özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin belirlendiği 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Çalışma ve T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan Tozla Mücadele Yönetmeliği, Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliği, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik vb. yönetmelikler doğrultusunda yapılan ölçümleri kapsar.

Gürültü ve İmisyon Ölçümleri

-

Referanslarımız

http://www.envirolab.com.tr/referanslar

   

Dostlarınızla Paylaşın !

Görüşlerinizi Paylaşın

Oy vermek için tıklayın

Resim boyutu 1 Mb.dan küçük olmalıdır. Resimlerinizin boyutunu kaliteden ödün vermeden küçültmek için www.optimizilla.com/tr/ adresini kullanabilirsiniz.