Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇÜMERLAB)

Hakkımızda

Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarının (ÇÜMERLAB) kuruluş amacı üniversitelerimiz, kamu ve sanayi kuruluşları için analiz ihtiyaçlarını karşılayacak cihazların bulunduğu bilimsel bir araştırma merkezi oluşturmaktır. Ulusal ve uluslararası kriterlere uygun araştırmaları gerçekleştirmek üzere ileri teknolojide yapılandırılan ÇÜMERLAB, bilimsel çalışmaların kalitesini arttırmak, ülkemiz ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda üniversitemizdeki ve sanayi kuruluşları kapsamında Ar-Ge faaliyetlerini desteklemeyi, analizleri yapabilme ve araştırma projeleri üretmeyi amaçlamaktadır. Merkezimiz bünyesinde bulunan cihazlar;  fizik, kimya, biyoloji, tarım, gıda, hayvancılık, çevre, malzeme,  maden, tıp, eczacılık,  diş hekimliği ve enerji gibi birçok alanda araştırmalara hizmet verebilecek kapasitededir.

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın yürütücüsü olduğu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından projesi desteklenen ÇÜMERLAB’ın 2014 yılında temeli atılmıştır. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. S. Seyhan TÜKEL başkanlığında oluşturulan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Komisyonu, 2014-2016 yılları arasında laboratuvarımızın projelendirilmesi, alt yapısı, donanımı ve cihaz alımları ile ilgili çalışmalar yapmıştır. ÇÜMERLAB binası Mayıs 2016’ da inşaatı bitirilerek teslim alınmış olup Ocak 2017 itibariyle analiz hizmetleri verilmeye başlanmıştır.

Faaliyetler

a) Yeni ürün ya da malzemelerin (metalik, seramik, polimerik, biyo, nano vb.) AR-GE çalışmalarıyla elektronik, optik, manyetik, termal, kimyasal ve benzeri özelliklerini karakterize etmek,

b) Enerji üretim, depolama, dağıtım, alternatif kaynaklar ve çevreye olan etkilerine yönelik malzeme ve süreçler ile ilgili AR-GE çalışmaları yapmak,

c) Gıda teknolojileri, gıda işleme, gıda kalitesi, güvenilirliğinin kontrolü, su ürünleri ve işleme teknolojisi, toprak ve bitki besleme alanlarında bölgenin ihtiyacına yönelik analizleri ve AR-GE çalışmaları yapmak,

ç) Yeni malzeme ve üretim süreçleri ile ticari potansiyeli yüksek olan ürünlerin geliştirilmesi için yenilikçi, katma değeri yüksek ve ileri teknolojilere dayalı araştırmalar yürütmek,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezleri ve enstitüleri yakından izlemek, ortak projeler geliştirerek işbirliği yapmak, ortak ya da bağımsız bilimsel toplantılar ve çalışma toplantıları düzenlemek,

e) ÇÜMERLAB’ın yürüttüğü AR-GE çalışmaları doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri oluşturmak ve gerektiğinde danışmanlık hizmetleri vermek,

f) ÇÜMERLAB’ın yürüteceği projelere kamu ve özel sektör kurumlarından destek sağlamak,

g) Kalite yönetim sistemleri sertifikaları vermek için gerekli çalışmaları yürütmek.

ğ) ÇÜMERLAB’ın yurt içi ve yurt dışı kalite yönetim sistemleri ile akreditasyon çalışmalarını yürütmek,

h) Yürütülen araştırma sonuçlarını yurt içi ve yurt dışı bilimsel dergilerde yayınlamak,

ı) ÇÜMERLAB’ta yürütülen bilimsel çalışma sonuçlarına ilişkin ulusal veya uluslararası patent başvuruları yapmak,

i) Konuyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile mesleki birlik ve benzer oluşumların, ÇÜMERLAB’ın olanaklarından yararlanabilmelerini sağlamak, bu kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve servis hizmetleri vermek,

j) Sanayi kuruluşlarının gereksinim duydukları araştırmaları yapmak, onların sorunlarını çözmeye yönelik projeler yürütmek ve ürün geliştirme etkinliklerini desteklemek, ÇÜMERLAB’ın kuruluş amacına ve Yüksek Öğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

Laboratuvarlar

PPMS Laboratuvarı

Fiziksel Özellikler Ölçüm Sistemi

PPMS (Physical Property Measurement System)

Quantum Design-PPMS DynaCool-9

Çalışma Sıcaklık Aralığı: 1.85 K-400 K
Uygulanan Manyetik Alan : ± 9T
Titreşen Örnek Manyetometre Opsiyonu (VSM)
Elektriksel Transport Opsiyonu (ETO)
Termal Transport Opsiyonu (TTO)
AC Ölçüm Opsiyonu (ACMS II)
Isı Kapasitesi Ölçüm Opsiyonu

SEM-EDS Laboratuvarı

FEI Quanta 650 Field Emission SEM

Taramalı Elektron Mikroskobu’nda (SEM) sıvı olmayan ve sıvı özellik taşımayan her türlü iletken olan ve olmayan numune incelenebilir. Her çeşit metaller, tekstiller, fiberler, plastikler polimerler, parçacıklar(kum, çakıl, sıvı ihtiva etmeyen biyolojik örnekler gibi) vs. incelenebilir. İletken olmayan numuneler çok ince (yaklaşık 2Å/saniye) iletken malzemeyle kaplanarak incelenebilir hale getirilir. Cihaza ait teknik özellikler aşağıda verilmiştir;

Mikroskobun çözüm gücü ;

Yüksek Vakumda; 30 kV’da 1.2 nm (SE)

1 kV’da 2.3 nm (SE)

1 kV’da 3.0 nm (Elektron yavaşlatma olmadan) (SE)

Düşük Vakumda; 30kV’da 2.0 nm (SE)

Yüksek vakum SE ve geri çağrılablir 4 segmentli BSE dedektörü
Yüksek vakum InColumn SE ve BSE dedektörü
Enerji Dağılım X-Işını Spektrometresi (EDXS)
GSED (ESEM modu için) dedektörü
Geri çağrılabilen STEM dedektör
Düşük Vakumda çalışabilen BSE dedektörü
Hızlandırma voltajı ; 100V-30kV
Probe akımı 100nA
Büyütme ; 6-1.000.000 x
Navigasyon Kamerası

XRD Laboratuvarı

PANalytical EMPYREAN XRD

X-Işını Kırınım ölçümü ile (XRD), her bir kristalin fazın kendine özgü atomik dizilimlerine bağlı olarak, X-ışınlarını karakteristik bir düzen içerisinde kırması esasına dayanır. Her bir kristalin fazı için bu kırınım desenleri bir nevi parmak izi gibi o kristali tanımlar. X-Işını Kırınım analiz yöntemi, analiz sırasında numuneyi tahrip etmez ve çok az miktardaki numunelerin dahi analizlerinin yapılmasını sağlar. X-Işını Kırınım cihazıyla kayaçların, kristal malzemelerin, ince filmlerin ve nitel ve nicel incelemeleri yapılabilir. Cihaza ait teknik özellikler aşağıda verilmiştir;

X-Işını Tüpü: Cu-Ka.
Çalışma Voltaj Aralığı: 20-50 kV.
Çalışma Akım Aralığı: 5-60 mA.
Gonyometre çapı 480 mm. Dikey gonyometre, teta-teta ve alfa-1 geometrilerinde.
En küçük adım büyüklüğü 0.00010 (θ/2θ).
XRD cihazı yüksek çözünürlükte tarama yapabilecek ve gonyometre tarama hızı 0.0001°/dak ve 70°/dak. Bir açıdan diğer açıya geçiş hızı 500°/dak.
Maksimum kullanılabilir ölçüm açıları: -111< 2 θ <168 derece. Piksel tabanlı hızlı dedektör; dijital mikro işlemci kontrollü uzun ömürlü ve maksimum sayım kapasitesi 1x10 6 sinyal/sn, minimum piksel alanı 70 mikron x 70 mikron, yatayda en az 4° (2θ) açısal alanda sabit (snap shot) modunda hiç hareket etmeden ölçüm yapabilme. 2D haritalama. Bragg-Brentano optik modülü. Cross Slit Collimator.

UV-VIS-NIR Laboratuvarı

Marka: Agilent

Model: Cary 7000 Universal Measurement Spectrophotometer (UMS)

Cihazın Teknik Özellikleri

Dalga Boyu Aralığı: UV-VIS analizleri için: 190-900 nm aralığında

NIR analizleri için: 760-3000 nm aralığında

Dalga Boyu Doğruluğu: ± 0,08 nm (UV-VIS), 0,4 nm (NIR)

Fotometrik Aralığı: ± 10,0 o.t.v.

Fotometrik Doğruluk: < 0,00025 o.t.v. Yansıma Ölçümü: 5 ° ile 85 ° arasında açı aralığında (0,02° hassasiyet) Bant Genişliği Ölçümü: 0 ° ile 180 ° açı aralığında (0,02° hassasiyet)

GC-MS-MS Laboratuvarı

Marka: Agilent

Model: 7000 Series Triple Quad GC/MS

Sistem geleneksel tekli kuadrupol MS ile elde edilebilenden daha düşük LOQ değerlerine ulaşarak daha üstün bir yöntem güvenilirliği ve laboratuvar verimliliği sağlar. Quantum MS/MS cihazı femtogram düzeyindeki duyarlılık ve hassasiyeti ile tüm kalıntı analizlerinde gereken kolaylığı güvenilirliğiyle birleştirmektedir. Kütle Spektrumu EI ve CI yöntem ile alınabilmekte CI ise negatif (NCI) veya pozitif (PCI) olarak iki modda kullanılmaktadır.

Q-TOF-LC/MS Laboratuvarı

Marka: Agilent

Model: 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS

Laboratuvarımızda mevcut olan Agilent 6545 QTOF LC/MS cihazı, kantitatif ve kalitatif analizler için eşsiz hız ve duyarlıkta ölçümlere olanak sağlar. Farmakoloji, gıda güvenliği, adli tıp, toksikoloji, çevresel uygulamalarda kullanılabilmektedir.

Tekstür Analiz Laboratuvarı

Marka : Stable Micro Systems

Model : TA.XTPlus

Tekstür analizleri gıda, kozmetik, eczacılık, yapışkan malzemeler ve diğer tüketici ürünlerinin hem germe, hem de basınç altında yapılan mekanik testleridir. TA.XTPlus Tekstür Analiz Cihazları ürünlerin tekstürel özelliklerini kuvvet, zaman ve mesafe verilerini, saniyede 500 veri toplayarak tamamen entegre Exponent 32 yazılımında görüntülenebilir şekilde hesaplar. Bu güçlü ve çok yönlü tekstür analiz cihazı bilimsel doğruluk içeren, tekrarlanabilir ve tanımlanabilir tekstürel bilgilere artan ihtiyacı tamamıyla karşılar ve kayda değer bir gelişme olarak tekil-parametrelerden, çoklu-fonksiyonel bilgisayar kontrollü cihazlara kadar geniş bir yelpazedeki ölçümleri gerçekleştirir. Laboratuvarımızda bulunan prob kodları P/36R, P/0.5, P/0.5S, P/2, A/MTG, P/100, A/ECB, A/BE, HDP/SR, HDP/3PB, XT/BL.

Sıvı Azot Üretim Laboratuvarı

Marka: İmtek Cryogenics

Üretim kapasitesi : 60 Litre/gün

Dewar Hacmi : 240 Litre

Saflık : ≥ 99%

İzotop Analiz Laboratuvarı

Sistem, çok küçük CO2 atımlarındaki karbon izotoplarını δ 13C ölçebilen piyasadaki tek analizördür. Sistem tipik olarak, her 10 dakikada bir, % 0,3 ‘ten daha iyi bir hassasiyetle numuneleri ölçebilmektedir. Cihaz özellikle gıda sahteciliği ve güvenliği konusunda benzersiz bir performans ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Marka: Picarro

Model: G2121-i

BET Laboratuvarı

BET cihazı, katı veya toz numunelerde fiziksel adsorpsiyon yöntemiyle yüzey alanı ölçümleri, mikro, mezo ve makro gözenek boyutunu ve gözenek boyut dağılımını düşük basınçlarda ve yüksek çözünürlükte tespit edebilmektedir. Bu cihaz ile Brunauer, Emmet ve Teller (BET) metoduyla 77 K’deki sıvı azot ortamında, azot (N2) gazı adsorpsiyonu tekniğine dayalı olarak yüzey alanı ve gözeneklik ölçümü yapılmaktadır.

BET cihazı ile katalizörler, farmasötik malzemeler, nano tüpler, karbon siyahı, seramik, adsorbentler, aktif karbon, boya ve kaplama ürünleri, medikal implantlar, jeolojik numuneler, uzay endüstri ürünleri, yakıt pilleri, elektronik ve kozmetik sektörlerinden gelen örnekler analiz edilebilmektedir.

BET Cihazı Analiz Modları: 1) Single Point, 2) Multi Point, 3) Ads. Isotherm, 4) Des. Isotherm, 5) Fast Isotherm, 6) Full Isotherm, 7) Micropore

KELVIN 1042 Teknik Özellikler

Adsorplanan gaz hacmi ölçüm aralığı: 0.005- 20 cc
Hesaplanabilen spesifik yüzey alanı (SSA): 0,01 m2/g ve üzeri
Hesaplanabilen gözenek büyüklüğü dağılımı: 2-200 nm
Bir çevrimde 6 örnek ile çalışılabilmektedir
Degaz sıcaklığı: 35-350 oC
Analiz süresi: 15 dakika (Single Point)

TOC Laboratuvarı

Yeraltı suyu, kaynak suyu, içme suyu ile endüstriden gelecek yüksek konsantrasyonlu atık su analizleri yanı sıra katı numunelerinde toplam organik karbon analizleri yapılabilmektedir. Elementar marka TOC Cube model cihaz, sıvı numuneler için 6 ppb-60.000 ppm ile en geniş çalışma aralığına sahiptir. Sıvı numuneler için 32 pozisyonlu, katı numuneler için 60 pozisyonlu oto örnekleyici ile analizleri yapabilmektedir.

Marka: Elementar

Model: Vario TOC Cube

DSC Laboratuvarı

DSC, malzemenin ısıtılması, soğutulması ya da izotermal sabit bir sıcaklıkta tutulması ile absorplanan ya da salıverilen enerji miktarını ölçmektedir. Ayrıca termal geçişler ve kimyasal reaksiyonlarla ilişkili entalpi değerlerini ölçüp bu süreçlerin meydana geldiği sıcaklıkları belirlemektedir. Malzemelerin tanımlanması ve nitelendirilmesinde bu yöntem kullanılır.

Bu yöntemle; camsı geçiş sıcaklığı, kristallenme sıcaklıkları, erime, süblimleşme, faz değişimi, spesifik ısı kapasitesi (Cp), oksidayson indiksüyon süresi (OIT), korozyon, oksitlenme/indirgenme, termal kararlılık gibi fiziksel/kimyasal değişim tipleri ve özellikleri tayin edilebilir.

DSC 3 Teknik Özellikler

Sıcaklık aralığı: -170 ºC ile 700 ºC
Sıcaklık doğruluğu: ± 0.2 oC
Sıcaklık çözünürlüğü: ± 0.02 oC
Isıtma hızı: 0.02 oC ile 300 oC/dak.
Ölçüm aralığı: ± 350 mW
Sensör: Seramik FRS 5+ (56 termoçift)
Kalorimetre duyarlılığı: 0.02 µW

TGA/DTA Laboratuvarı

TGA/DTA cihazı ile birlikte, termal kararlılık ve bozunma analizleri, buharlaşma, süblimleşme, dehidrasyon, dehidrosilasyon, kristal suyu belirleme, karbon türevlerinin yanma basamağı (dekarbonasyon) organik maddelerin ve petrol türevlerinin (kömür, yağ, yakıt) yanma ürünleri, metallerin oksidasyonu, polimerlerin bozunması gibi birçok uygulama gerçekleştirilmektedir.

DTA tekniği doğal ve sentetik ürünlerin bileşimlerini ve termal özelliklerini tayin etmede yaygın olarak da kullanılmaktadır. Bu teknik saf silikatlar, killer, ferritler, seramikler, metaller, katalizörler ve camlar gibi inorganik malzemelerin termal özellikleri ile ilgili ölçümlerinde de kullanılmaktadır.

TGA/DSC 3+ Özellikleri:

25 - 1600 °C sıcaklık çalışma aralığı
Isıtma hızı: 0.02 - 150 K/min.
Ölçüm hacmi: max. 1 g
Terazi hassasiyeti: 0,1 µg
Eş zamanlı DSC sinyali
Dahili sıcaklık ve terazi kalibrasyonu
Maksimum örnek hacmi <900 µL Birçok örnek tipine uygun kroze çeşidi (alümina, alüminyum, platin, safir)

çukurova üniversitesi, araştırma, spektroskopik analiz, görüntüleme, adana, labpoint  çukurova üniversitesi, spektroskopik analiz, görüntüleme, karakterizasyon, adana, labpoint

Analizler

Analiz Ücretleri

http://cumerlab.cu.edu.tr/tr/DokumanView.aspx?pageId=1488

Dostlarınızla Paylaşın !

Görüşlerinizi Paylaşın

Oy vermek için tıklayın

Resim boyutu 1 Mb.dan küçük olmalıdır. Resimlerinizin boyutunu kaliteden ödün vermeden küçültmek için www.optimizilla.com/tr/ adresini kullanabilirsiniz.