ÇEVMER Ölçüm Analiz Laboratuvarı

Laboratuvar Balıkesir
İtibar Oyunuz
0.0
Durum Şu anda açık

Hakkımızda

Hızla artan sanayi ve teknolojideki gelişmelerin meydana getirdiği çevre kirliliği, nüfusun hızla artması ve buna bağlı olarak bitmez gibi görünen doğal kaynakların hızla tükenmesi çevre konusunu dünya gündeminin ilk sıralarına yerleştirmiştir. Ülkemizde de, insan yaşamının sağlıklı bir biçimde devamı ve kalitesinin artırılması açısından öncelikli öneme sahip çevre ve doğal kaynakların korunması amacıyla yasal düzenlemelere gidilmiştir.

Yasal bazda, işletmelerin faaliyetlerinin denetlenmesi, faaliyetleri esnasında oluşan kirliliğin önlenmesi mevzuatlar kapsamında da belirtilen periyodik ölçüm ve analizlere dayanmakta, bu durum ise düzenli olarak yapılacak olan ölçüm ve analiz hizmetleri ihtiyacını doğurmaktadır. Bu bağlamda söz konusu ihtiyaçların doğru, güvenilir ve izlenebilir olarak karşılanması büyük önem arz etmektedir.

Bu olgudan hareketle BÇM ÇEVMER Ölçüm Analiz Laboratuarı TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına uygun olarak çevre kirliliğine neden olan parametrelerin ölçüm, analiz ve raporlamasını yapmak üzere Balıkesir’de kurulmuştur. 01.10.2007 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuarımız TÜRKAK tarafından 15-16 Ocak 2009 tarihinde gerçekleştirilen akreditasyon denetimleri sonucunda akredite olmuştur.

Laboratuarımızda TS EN ISO/IEC 17025 Standardı çerçevesinde hizmet verilmektedir.

Hizmetlerimiz

Emisyon Ölçüm Hizmetleri

Emisyon ölçümleri sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyetleri sonucunda oluşan ve baca vasıtası ile atmosfere yayılan is, toz, gaz ve buhar halindeki emisyonların ölçümünü içerir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” nde işletmelerin sağlamak zorunda olduğu emisyon limit değerleri tanımlanmış olup işletmelerin emisyon ölçümlerini 2 yılda bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yetkili bir laboratuvara yaptırarak emisyon değerlerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

Hava Kalitesi Ölçüm Hizmetleri

Gravimetrik Metot İle Havada PM 10 Konsantrasyonunun Tayini
Gravimetrik Metot ile Çöken Toz Tayini Tayini

Gürültü Ölçüm Hizmetleri

İşletmelerin çevresel gürültü düzeyi ölçümleri, Canlı müzik yayın iznine esas gürültü ölçümleri, İşyeri ortamı ve kişisel gürültü maruziyeti ölçümleri A-2 tip gürültü ölçüm sertifikasına sahip deneyimli personellerimiz tarafından mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Su ve Atık Su Analizleri

Laboratuvarımızda su/ atıksu analizleri deneyimli teknik personelimiz tarafından teknolojik cihazlarla hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımızda çevre mevzuatı kapsamında yapılan analizlerin yanı sıra özel istek kapsamında kimyasal ve mikrobiyolojik su analizleri de gerçekleştirilir.

Numune Alma Hizmetleri

Evsel ve Endüstriyel atıksu analizleri için numune alımı ve debi ölçümü Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eğitimlerine katılmış ve sertifika almış personelimiz tarafından gerçekleştirilir. Numuneler yetkili personelimizce yerinde alınarak taşınabilir cihazlarla saha ölçümleri yapılır ve soğutucu bulunan özel araçlarla analizi yapılmak üzere laboratuvarımıza ulaştırılır.

İşyeri Ortamı ve Maruziyet Ölçümleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatı hükümlerine göre , işyerinde bulunan, kullanılan veya işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanların korunması gerekmektedir. İşverenler riskleri tespit etmek ve çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacı ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik çalışma ortamı ve kişisel maruziyet ölçümlerini yaptırmakla yükümlüdür. Laboratuvarımız, işyeri ortam ölçümlerini ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uygun metotlar ve eğitimli personelimiz tarafından gerçekleştirmektedir.

İşyeri Ortam Gürültüsü Ölçümü ve haritalandırma
Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
Aydınlatma Ölçümü
Termal Konfor Ölçümü
İşyeri Ortamı Tozu Ölçümü
Kişisel Solunabilir Toz Maruziyeti ölçümü
Oksijen Ölçümü (O₂)
Karbonmonoksit Ölçümü (CO)
İşyeri Ortamı Kimyasal madde ölçümü

Referanslarımız

http://cevmer.com/default.asp?Page=5

 

    

Dostlarınızla Paylaşın !

Görüşlerinizi Paylaşın

Oy vermek için tıklayın

Resim boyutu 1 Mb.dan küçük olmalıdır. Resimlerinizin boyutunu kaliteden ödün vermeden küçültmek için www.optimizilla.com/tr/ adresini kullanabilirsiniz.