Analitik Çevre Analiz ve Laboratuvar Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Laboratuvar İstanbul
İtibar Oyunuz
0.0
Durum Şu anda kapalıYakında açılıyor: 08:30 bugün
Analitik Çevre Analiz ve Laboratuvar Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hakkımızda

Analitik Çevre Analiz Laboratuvarı, tecrübeli, genç ve dinamik ekibi ile TS EN ISO IEC 17025 standardına uygun olarak sektöre adımını atmıştır. Sektörde ve Dünya’da gelişen teknolojiyi yakından takip etmekle yetinmeyen, aynı zamanda hayata geçiren, bilimsel odaklı, araştırmacı zihniyetli yapıya sahiptir. Günümüz çevre sorunları ve İş Güvenliği konularında farkındalık sahibi olarak çevre mevzuatları doğrultusunda hizmet vermektedir.  Analitik Çevre Analiz Laboratuvarı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunabilecek ileri teknoloji ile donatılmıştır.

Tüm çevresel analizler ve İş Güvenliği ölçümleri konusunda ülkemizde yapılamayan, henüz çözüm getirilememiş olmakla birlikte çevre konusunda ülkemizin geleceğini ilgilendiren konularda üst düzey çözümler sunmayı hedef seçmiş ve bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir. Daha yaşanabilir bir dünya için bilgi, beceri, tecrübe ve imkanlarımızı kullanmak üzere yanınızdayız.

Kalite Politikası

 • Yürürlükteki mevzuatlar ve TS EN ISO/IEC 17025 standardı çerçevesinde, ulusal/uluslararası standartlar & metotlar veya özel şartlarla belirtilen deney metotlarını kullanarak, Müşterilerimize kaliteli ve güvenilir hizmet vermek.
 • Müşteri memnuniyeti esas alınarak zamanında, hatasız ve profesyonel hizmet vermek.
 • Tüm Laboratuvar personeli, verdiği hizmetlerde bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik prensiplerine bağlı kalarak müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasından sorumlu olmak , gizliliğin sağlanması ile ilgili beyan vermek.
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, deney hizmetleri müşteri ile üzerinde anlaşılan şartlara uymadığında, kalite sisteminde tanımlanan önlemleri almak.
 • Tüm personelin eğitim ihtiyacını belirleyerek yıllık eğitim planını oluşturmak, ilgili eğitimlere katılımları sağlamak. Alınan eğitimlerle kalite politikasının ve ilgili dokümanlarının öğrenilmesi ve uygulanmasını sağlamak.
 • Kalite sistemi gereği yıllık hedefler belirlemek ve faaliyetlerimizi hedeflere uygun olarak yürütmek
 • Kalite yönetiminin etkinliğini ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek.

  HİZMETLERİMİZ

  İş Hijyeni Ölçümleri

  Gürültü Ölçümü
  Titreşim Ölçümü
  Termal Konfor Ölçümü
  Aydınlatma Ölçümü
  Toz Ölçümü
  Ağır Metal Ölçümü
  İnorganik Asit Ölçümü
  VOC Ölçümü
  Toksik Gaz Ölçümü

  ASBEST ÖLÇÜMÜ & ENVANTER RAPORU ( AKREDİTE )

  Analitik Çevre Analiz Laboratuvarı, Asbest Analizleri konusunda TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

  Gıda Analizleri

  Pestisit Analizi
  Nitrat Analizi

  Aplikasyon

  VOC Ölçümü, Kromatografi ve İş Hijyeni Ölçümleri konusunda cihaz desteği, kurulum, yöntem geliştirme, teknik destek ve uygulama desteği veren firmamız, bilgi birikimini siz değerli müşterilerimiz ile paylaşıyor.

  Periyodik Muayene

  Buhar kazanları
  Kalorifer kazanları
  Taşınabilir gaz tüpleri (Dikişli, dikişsiz)
  Taşınabilir asetilen tüpleri
  Manifoldlu asetilen tüp demetleri
  Manifoldlu tüp demetleri
  Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG,ve benzeri) (yerüstü)(1)
  Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG,ve benzeri) (yer altı)(1)
  Kullanımdaki LPG tüpleri
  Basınçlı hava tankları(2), (3)
  Kriyojenik tanklar
  Tehlikeli sıvıların(4)bulunduğu tank ve depolar
  Kaldırma ve/veya iletme araçları(1), (2),(3)
  Yürüyen merdiven ve yürüyen bant
  İstif Makinesi (forklift,transpalet, lift)

  Eğitim-Danışmanlık

  ISO/IEC 17025 Laboratuvar Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme ve Dokümantasyon Eğitimi
  ISO/IEC 17025 Laboratuvar Yönetim Sistemi İç Denetçi ( İç Tetkikçi) – ISO 19011 Eğitimi
  ISO/IEC 17025 Laboratuvar Yönetim Sistemi Akreditasyon Danışmanlığı

  Çevre Ölçümleri

  EMİSYON

  • Bacagazı (Emisyon) Ölçümü (CO, CO2, O2, SO2, NOx, NO, NO2)

  • Bacada İslilik Analizi

  • Bacada Hız Tayini

  • Gaz Sıcaklığı Tayini

  • Bacagazı Nem Yüzdesi Belirlenmesi

  • Toplam Organik Karbon (TOC) Ölçümü

  • Ağır Metal Ölçüm ve Analizleri

  • Toplam Halojen Örnekleme ve Tayini (HCI,HBr,HF,Br2,CI2)

  • Nitrik Asit Ölçümü ve Analizi (HNO3)

  • Hidrojen Sülfür Ölçümü ve Analizi(H2S)

  • Bacada Partikül Madde (Toz) Ölçümü

  • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Tayini

  • Amonyak Ölçüm ve Analizi (NH3)

  • Formaldehit Ölçüm ve Analizi (CH2O)

  • Sülfürik Asit Ölçüm ve Analizi (H2SO4)

  • Siyanür Ölçüm ve Analizi (CN)

  • Dioksin Furan Ölçümü

  • Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Ölçümü

  İMİSYON

  • PM10 Ölçümü

  • Çöken Toz Ölçümü

  • Ortam Havasında Uçucu Organik Bileşik (VOC) Ölçümü

  • Ortam Havasında Gaz Ölçümü

  • Ortam Havasında Ağır Metal Ölçümü

  • Ortam Havasında Maruziyet Ölçümleri

  ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE AKUSTİK

  • Çevresel Gürültü Ölçümü

  • İç Ortam Gürültü Ölçümü

  • Gürültü Maruziyet Ölçümleri

  • Akustik Gürültü Ölçümü

  • Gürültü Haritalarının Oluşturulması

  TİTREŞİM

  • Makine Üzerinde Titreşim Ölçümü

  • Kişi Üzerinde (Bütün Vücut- El-Kol) Titreşim Ölçümü

  SU-ATIK SU

  • Su – Atıksu Numune Alma

  • PH Tayini

  • Fosfat Fosforu Tayini

  • Fenol Tayini

  • Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini

  • Tuzluluk

  • Bulanıklık Tayini

  • Sıcaklık

  • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

  • Deneyi

  • Florür Tayini

  • Klorür Tayini

  • Krom (Cr+6

  • Sülfat Tayini

  • Sülfür Tayini

  • Sülfit Tayini

  • Renk Tayini

  • Sertlik Tayini

  • Aktif Klor Tayini

  • Alkalinite Tayini

  • Ağır metal Analizleri

  • Toplam Alkalinite

  • Bulanıklık Tayini

  • Çözünmüş Oksijen

  • Nitrat Azotu Tayini

  • Yağ ve Gres Tayini

  • Toplam Fosfor Tayini

  • Kjeldahl Azotu Tayini

  • Nitrit Azotu Tayini

  • Serbest Klorür Tayini

  • Askıda Katı Madde Tayini

  • Toplam Siyanür Tayini

  • Amonyak Azotu Tayini

  • Çökebilen Katı Madde Tayini

  • Çözünmüş Katı Madde Tayini

  • Toplam Katı Madde Tayini

  • Uçucu ve Uçucu Olmayan Katı Madde Tayini

  • Ağır Metal Analizi

  TOPRAK / ARITMA ÇAMURU

  • Numune Alma

  • Organik Madde Tayini

  • Kuru Madde Tayini

  • Eluat Hazırlama – Özütleme Metodu

  • Ağır Metal Analizleri

  • pH Ölçümü

  • Klorür Analizi

  • Florür Analizi

  • Azot Tayini

  • Sülfat Analizi

  • Fosfor (P) Analizi

  • BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Analizi

  • Toplam Siyanür Tayini

  • Toplam Çözünmüş Madde Tayini

  • Yağ-gres Tayini

  • Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar PAH

  • LOI-Yanma Kaybı

  Sarf Malzeme

  Filtreler
  Dedektör Tüpler
  Sorbent Tüp

  VOC Analizörü

  VOC Ölçümlerinizi Gaz Kromatografi Sisteminde Yapın…

  YETKİ BELGELERİMİZ


  REFERANSLARIMIZ

  Referans Firmalar

  http://www.analitikcevre.com/referanslarimiz/

Dostlarınızla Paylaşın !

Görüşlerinizi Paylaşın

Oy vermek için tıklayın

Resim boyutu 1 Mb.dan küçük olmalıdır. Resimlerinizin boyutunu kaliteden ödün vermeden küçültmek için www.optimizilla.com/tr/ adresini kullanabilirsiniz.