A42 Çevre Laboratuvarı

Laboratuvar Konya
İtibar Oyunuz
0.0
Durum Şu anda kapalıYakında açılıyor: 09:00 bugün
A42 Çevre Laboratuvarı

Konya ilinde bulunan A42 Çevre ve İş Güvenliği Laboratuvarı’nın amacı Doğayla Dost Bir Yaşam İçin sloganıyla yola çıkarak son teknolojik cihazları kullanarak profesyonel ekimizle hızlı ve doğru çözümler üretmektir.6 Aralık 2016 tarih ve 9213 sayılı ticaret sicil gazetesi,8 Ekim 2015 tarihli oda kayıt sureti,14.06.2017 tarihli işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaktadır.Yasal olarak sorumlu tutulacak bir kuruluştur.

Firma,konusunda uzman ve yeniliklere kolay uyum sağlayabilen, genç bir kadronun oluşturduğu;çevre ölçüm-analiz laboratuvarı bölümünden oluşmaktadır.

A42 Çevre ve İş güvenliği Laboratuvarı ulusal ve uluslararası alanda teknik olarak yeterli olduğunu belgelendirmek adına Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) başvurarak emisyon-imisyon ve gürültü adına akreditasyon denetiminden başarıyla geçmiş olup 13 Eylül 2017 tarihi itibariyle AB-1207-T numarası ile TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş bir kuruluş olarak hizmetlerini sürdürmektedir.

Hizmetlerimiz

Emisyon Ölçümleri

Çevre ve Emisyon izni kapsamında yapılan izin ve teyit ölçümlerinde baca gazı ve emisyon konularında eğitimli ve yetkin personel ile ölçümleriniz gerçekleştirilmekte ve bakanlıkça belirlenmiş olan formatlarda raporlamaları yapılmaktadır.

Bacagazı (Emisyon) Ölçümü (CO, CO2, O, SO2, NOx, NO, NO2)
Bacada Metan Gazı (CH4) Ölçümü
Bacada Partikül Madde (Toz) Ölçümü
Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Tayini
Bacada İslilik Analizi
Bacada Hız Tayini
Gaz Sıcaklığı Tayini
Bacagazı Nem Yüzdesi Belirlenmesi
Baca Yüksekliklerinin (Abak) Belirlenmesi
Kütlesel Debi Hesaplanması
Bacada Klor ve Flor (HCl ve HF) Örneklemesi ve Analizi
Bacada Ağır Metal Örneklemesi ve Analizi

İmisyon Ölçümleri

Çevre ve Emisyon izni kapsamında hava kalitesi ölçümü yapılması gereken tesisler için imisyon ve hava kalitesi ölçümleri ve modellemeleri gerçekleştirilerek analiz süreçleri izlenir ve bakanlıkça belirlenmiş formatlarda raporlaması yapılır.

İmisyon ( Hava Kalitesi ) Ölçümü
Havada Asılı Partikül Madde (Toz) Tayini ( PM10)
Çöken Toz Ölçümü ve Analizi
Pasif Difüzyon Tüpü ile Hava Kalitesi ( imisyon ) Ölçümü
Hava Kalitesi Modellemesi

Gürültü Ölçümleri

Akustik ve Çevresel gürültü ölçümü konularında eğitimli ve gerekli sertifikasyona sahip ölçüm ekibi ile ölçümleriniz gerçekleştirilmektedir. Tamamlanan ölçümlerin değerlendirme ve raporlaması da yetkili personelce tamamlanarak bakanlıkça belirlenen formatta raporlama işlemi tamamlanır.

Akustik ve Çevresel Gürültü Ölçümü
İzne Tabi Tesislerde Akustik Gürültü Ölçümü
İzne Tabi Tesislerde Çevresel Gürültü Ölçümü
Eğlence Yerleri İçin Çevresel Gürültü Ölçümü
Canlı Müzik İzni ve Şikayet Kapsamlı Çevresel Gürültü Ölçümü

Dostlarınızla Paylaşın !

Görüşlerinizi Paylaşın

Oy vermek için tıklayın

Resim boyutu 1 Mb.dan küçük olmalıdır. Resimlerinizin boyutunu kaliteden ödün vermeden küçültmek için www.optimizilla.com/tr/ adresini kullanabilirsiniz.