FARKLI PATOJEN TÜRLERİ İÇİN KILAVUZ

Patojenler, hastalığa neden olan veya bu hastalığa neden olma potansiyeline sahip mikroskobik organizmalardır. Farklı patojen tipleri arasında bakteri, virüs, protist (amip, plasmodyum vb.), Mantar, paraziter kurt (yassı kurt ve yuvarlak kurt) ve prionlar bulunur. Bu patojenler minörden hayatı tehdit edici olana kadar çeşitli hastalıklara neden olurken, tüm mikropların patojenik olmadığını not etmek önemlidir. Aslında, insan vücudu normal florasının bir parçası olan binlerce bakteri, mantar ve protozoa türünü içerir. Bu mikroplar, sindirim ve bağışıklık sistemi işlevi gibi biyolojik aktivitelerin doğru çalışması için faydalıdır ve önemlidir. Yalnızca vücutta tipik olarak mikropsuz tutulan yerleri kolonileştirdiklerinde veya bağışıklık sistemi tehlikeye girdiğinde sorunlara neden olurlar. Buna karşılık, gerçekten patojenik organizmaların tek bir amacı vardır: hayatta kalmak ve her ne pahasına olursa olsun çoğalmak. Patojenler, bir konakçıya virüs bulaştırmak, konağın bağışıklık tepkilerini atlamak, konakçıda çoğalmak ve başka bir konakçıya iletilmek üzere sunucusundan kaçmak için özel olarak uyarlanmıştır.

Patojenler Nasıl Bulaşır?

Patojenler doğrudan veya dolaylı olarak bulaşabilir. Doğrudan bulaşma, doğrudan vücuttan vücuda temas yoluyla patojenlerin yayılmasını içerir. Doğrudan bulaşma, anneden çocuğa HIV, Zika ve sifiliz ile örneklendiği gibi gerçekleşebilir. Bu tür doğrudan iletim (anne-çocuk) aynı zamanda dikey iletim olarak da bilinir. Patojenlerin yayılabileceği diğer doğrudan temas türleri arasında dokunma (MRSA), öpme (herpes simpleks virüsü) ve cinsel temas (insan papilloma virüsü – HPV) bulunur. Patojenler ayrıca, patojenlerle kirlenmiş bir yüzey veya madde ile teması içeren dolaylı iletim yoluyla da yayılabilir. Aynı zamanda, bir hayvan veya bir böcek vasıtasıyla temas ve iletimi de içerir. Dolaylı aktarım türleri şunlardır:

Havadan yayılan – patojen dışarı atılır (tipik olarak hapşırmak, öksürmek, gülmek vb.), Havada asılı kalır ve başka bir kişinin solunum membranları tarafından solunur veya temas eder.

Damlacıklar – vücut sıvısının damlacıkları (tükürük, kan vb.) İçerisindeki patojenler başka bir kişiyle temas eder veya bir yüzeyi kirletir. Tükürük damlacıkları çoğunlukla hapşırma veya öksürme yoluyla yayılır.

Gıda kaynaklı bulaşmalar, bulaşmış yiyecekleri yiyerek veya bulaşmış yiyecekleri kullandıktan sonra uygun olmayan temizleme alışkanlıklarıyla gerçekleşir.

Su kaynaklı – patojen tüketimle yayılır veya kirli suyla temas eder.

Zootonik – patojen hayvanlardan insanlara yayılır. Bu, hastalığı ısırma veya besleme yoluyla ve vahşi hayvanlardan veya evcil hayvanlardan insanlara geçirme yoluyla ileten böcek türlereini içerir.

Patojen bulaşmasını tamamen önlemenin bir yolu olmamasına rağmen, patojenik bir hastalık edinme ihtimalini en aza indirmenin en iyi yolu iyi hijyen sağlamaktır. Bu, tuvaleti kullandıktan sonra ellerinizi doğru şekilde yıkamayı, çiğ gıdaları işlemeyi, evcil hayvanları ya da evcil hayvan dışkısına dikkat etmeye ve mikroplara maruz kalan yüzeylerle temas etmeyi azaltmak ile olabilir.

Patojen Türleri

Patojenler çok çeşitlidir ve hem prokaryotik hem de ökaryotik organizmalardan oluşur. En sık bilinen patojenler bakteri ve virüslerdir. Her ikisi de bulaşıcı hastalığa neden olabilirken, bakteri ve virüsler çok farklıdır. Bakteriler toksinler üreterek hastalığa neden olan prokaryotik hücrelerdir. Virüsler, bir protein kabuğu veya kapsül içine alınmış nükleik asit (DNA veya RNA) parçacıklarıdır. Virüsün çok sayıda kopyasını yapmak üzere konakçılarının hücre makinelerini devralarak hastalığa neden olurlar. Ökaryotik patojenler, mantarları, protozoan protistleri ve parazitik kurtları içerir. Bir prion, bir organizma değil, bir protein olan, hiç bir organizma olmayan eşsiz bir patojen türüdür. Prion proteinleri normal proteinlerle aynı amino asit dizilerine sahiptir, ancak anormal bir şekle katlanır. Bu değiştirilmiş şekil, prion proteinlerini bulaşıcı kılar, çünkü diğer normal proteinleri kendiliğinden enfeksiyöz bir forma sokmaları için etkiler. Prionlar tipik olarak merkezi sinir sistemini etkiler. Beyin dokusunda bir araya toplanma eğilimi gösterirler, bu da nöron ve beyin bozulmasına yol açar. Prionlar insanlarda ölümcül nörodejeneratif bozukluğa Creutzfeldt-Jakob hastalığına (CJD) neden olur. Ayrıca sığırlarda spongiform ensefalopati (BSE) veya sığırlarda deli inek hastalığına neden olurlar.

Bakteri

Bakteriler, asemptomatikten ani ve yoğun olan bir dizi enfeksiyondan sorumludur. Patojen bakterilerin yol açtığı hastalıklar genellikle toksin üretiminin bir sonucudur. Endotoksinler, bakterinin ölümü ve bozulması üzerine salınan bakteri hücre duvarının bileşenleridir. Bu toksinler ateş, tansiyon değişiklikleri, titreme, septik şok, organ hasarı ve ölüm gibi semptomlara neden olur.

Ekzotoksinler bakteri tarafından üretilir ve çevrelerine salınır. Üç çeşit ekotoksin, sitotoksin, nörotoksin ve enterotoksin içerir. Sitotoksinler, bazı vücut hücrelerine zarar verir veya yok eder. Streptococcus pyogenes bakterileri, kan hücrelerini tahrip eden, kılcal damarlara zarar veren ve et yiyen hastalıklarla ilişkili semptomlara neden olan eritrotoksinler adı verilen sitotoksinler üretir. Nörotoksinler, sinir sistemi ve beyin üzerinde etki yapan zehirli maddelerdir. Clostridium botulinum bakterileri kas felcine neden olan bir nörotoksin salgılar. Enterotoksinler bağırsak hücrelerini etkileyerek şiddetli kusma ve ishale neden olurlar. Enterotoksin üreten bakteri türleri arasında Bacillus, Clostridium, Escherichia, Staphylococcus ve Vibrio bulunur.

Patojenik bakteriler

Clostridium botulinum: botulizm zehirlenmesi, solunum zorluğu, felç

Streptococcus pneumoniae: zatürree, sinüs enfeksiyonları, menenjit

Mycobacterium tuberculosis: tüberküloz

Escherichia coli O157: H7: hemorajik kolit (kanlı ishal)

Staphylococcus aureus (MRSA dahil): cilt iltihabı, kan enfeksiyonu, menenjit

Vibrio cholerae: kolera

Virüs

Virüsler, hücre olmadıkları halde bir kapsid (protein zarfı) içine alınmış DNA veya RNA segmentleri olmaları bakımından benzersiz patojenlerdir. Hücreleri enfekte ederek hastalıklara neden olur ve hücre makinelerine hızlı bir şekilde daha fazla virüs üretmelerini emreder. Bağışıklık sistemi tespitini önler ve konakçı içinde kuvvetlice çoğalırlar. Virüsler sadece hayvan ve bitki hücrelerini değil, aynı zamanda bakteri ve arkaları da enfekte eder.İnsanlarda viral enfeksiyonlar şiddetli (hafif) (soğuk virüs) ila ölümcül (Ebola) arasında değişmektedir. Virüsler sıklıkla vücuttaki belirli dokuları veya organları hedef alır ve enfekte eder. Örneğin influenza virüsü, solunum sistemi dokusu için bir afiniteye sahiptir, bu da solunumu zorlaştıran belirtilerle sonuçlanır. Kuduz virüsü genellikle merkezi sinir sistemi dokusunu ve karaciğerde bulunan çeşitli hepatit virüslerini enfekte eder. Bazı virüsler ayrıca bazı kanser türlerinin gelişmesiyle de ilişkilendirilmiştir. İnsan papilloma virüsleri rahim ağzı kanserine, hepatit B ve C karaciğer kanserine ve Epstein-Barr virüsü Burkitt lenfomasına (lenfatik sistem bozukluğu) bağlanmıştır.

Patojenik Virüsler

Ebola virüsü: Ebola virüsü hastalığı, hemorajik ateş

İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV): zatürree, sinüs enfeksiyonları, menenjit

Grip virüsü: grip, viral pnömoni

Norovirüs: viral gastroenterit (mide gribi)

Varicella-zoster virüsü (VZV): su çiçeği

Zika virüsü: Zika virüs hastalığı, mikrosefali (bebeklerde)

Fungi (Mantar)

Mantarlar maya ve küf içeren ökaryotik organizmalardır. Mantarların neden olduğu hastalık insanlarda nadir görülür ve tipik olarak fiziksel bir bariyerin (cilt, mukus zarı astarı vb.) Veya tehlikeli bir bağışıklık sisteminin ihlal edilmesinin bir sonucudur. Patojenik mantarlar sıklıkla bir büyümeden diğerine geçerek hastalığa neden olur. Diğer bir deyişle, tek hücreli mayalar, mayadan küf benzeri proliferasyona geri dönüşümlü bir gelişme gösterirken, küfler mayadan maya benzeri bir büyümeye geçer.

Maya Candida albicans, bir dizi faktöre dayanarak yuvarlak tomurcuklanan hücre büyümesinden küf benzeri uzun hücreli (filamentli) büyümeye geçiş yaparak morfolojiyi değiştirir. Bu faktörler vücut sıcaklığı, pH ve belirli hormonların varlığındaki değişiklikleri içerir. C. albicans vajinal mantar enfeksiyonlarına neden olur. Benzer şekilde, mantar Histoplasma capsulatum, doğal toprak habitatında filamentli bir küf olarak bulunur, ancak vücuda solunduğunda tomurcuklanan maya benzeri büyümeye geçer. Bu değişime ivme, akciğerlerdeki toprak sıcaklığına kıyasla sıcaklık artar. H. capsulatum, akciğer hastalığına neden olabilecek histoplazmoz adı verilen bir tür akciğer enfeksiyonuna neden olur.

Patojenik Mantarlar

Aspergillus spp .: bronşiyal astım, Aspergillus pnömonisi

Candida albicans: oral pamukçuk, vajinal mantar enfeksiyonu

Epidermophyton spp .: sporcunun ayağı, sporcu kaşıntısı, saçkıran

Histoplazma capsulatum: histoplazmoz, zatürree, kaviter akciğer hastalığı

Trichophyton spp .: cilt, saç ve tırnak hastalıkları

Tek Hücreli Hayvanlar

Protozoa, Protista Krallığı’ndaki küçük tek hücreli organizmalardır. Bu krallık çok çeşitlidir ve alg, euglena, amip, balçık küfü, tripanoz ve sporozoan gibi organizmaları içerir. İnsanlarda hastalığa neden olan protistlerin çoğunluğu protozoanlardır. Parazitsel olarak beslenip ev sahibinin pahasına çoğaltarak bunu yaparlar. Parazitik protozoalar genellikle kirlenmiş toprak, yiyecek veya su yoluyla insanlara bulaşır. Ayrıca evcil hayvanlar ve hayvanlar ile böcek vektörleri tarafından da iletilebilirler.

Amip Naegleria fowleri, toprak ve tatlı su habitatlarında yaygın olarak bulunan serbest yaşayan bir protozoandır. Primer amebik meningoensefalit (PAM) adı verilen hastalığa neden olduğu için beyin yiyen amip denir. Bu nadir enfeksiyon, bireyler kirli suda yüzdüğünde meydana gelir. Amip burundan beyine göç eder ve beyin dokusuna zarar verir.

Patojenik Protozoa

Giardia lamblia: giardiasis (ishal hastalığı)

Entamoeba histolytica: amip dizanteri, amip karaciğer apsesi

Plasmodium spp .: sıtma

Trypanosoma brucei: Afrika uyuyan hastalık

Trichomonas vaginalis: trichomoniasis (cinsel yolla bulaşan enfeksiyon)

Toxoplasma gondii: toksoplazmoz, bipolar bozukluk, depresyon, göz hastalığı

Asalak Solucanlar

Paraziter solucanlar, bitkiler, böcekler ve hayvanlar dahil olmak üzere birçok farklı organizmayı enfekte eder. Helmintler olarak da adlandırılan paraziter kurtlar arasında nematodlar (yuvarlak kurtlar) ve plazmidler (düz kurtlar) bulunur. Kanca kurtları, iğne kurtları, diş kurtları, kamçı kurtları ve trichina kurtları parazitik yuvarlak kurtlardır. Paraziter yassı kurtlar arasında solucanlar ve parazitler vardır. İnsanlarda, bu kurtların çoğu bağırsakları enfekte eder ve bazen vücudun diğer bölgelerine yayılır. Bağırsak parazitleri sindirim sisteminin duvarlarına yapışır ve konukçunun besler. Vücudun içinde veya dışında (dışkı ile dışarı atılan) binlerce yumurta üretirler.

Paraziter kurtlar, kirlenmiş yiyecek ve suyla temas yoluyla yayılır. Ayrıca hayvanlardan ve böceklerden insanlara geçebilirler. Tüm paraziter kurtlar sindirim sistemini etkilemez. Bağırsakları enfekte eden ve bağırsak schistosomiasisine neden olan diğer Schistosoma yassı kurt türlerinin aksine, Schistosoma haematobium türleri mesane ve ürogenital dokuyu enfekte eder. Schistosoma solucanlar, kan damarları olarak adlandırıldıkları için kan kaçağı denir. Dişiler yumurtalarını bıraktıktan sonra, bazı yumurtalar vücuttan idrar veya dışkı ile çıkar. Diğerleri vücut organlarına (karaciğer, dalak, akciğerler) yerleşerek kan kaybına, kolon tıkanıklığına, genişlemiş dalağa veya karın bölgesinde aşırı sıvı birikmesine neden olabilir. Schistosoma türleri, Schistosoma larvaları ile kirlenmiş suyla temas yoluyla bulaşır. Bu kurtçuklar cilde nüfuz ederek vücuda girer.

Patojenik Solucanlar

Ascaris lumbricoides (threadworm): askariasis (astım benzeri semptomlar, gastrointestinal komplikasyonlar)

Echinococcus spp .: (tenya) kistik echinococcosis (kist gelişimi), alveoler echinococcosis (akciğer hastalığı)

Schistosoma mansoni: (fluke) schistosomiasis (kanlı dışkı veya idrar, gastrointestinal komplikasyonlar, organ hasarı)

Strongyloides stercoralis (threadworm): strongyloidiasis (deri döküntüsü, gastrointestinal komplikasyonlar, paraziter pnömoni)

Taenia solium: (tenya) (gastrointestinal komplikasyonlar, sisticercosis)

Trichinella spiralis: (trichina solucanı) trichinoz (ödem, menenjit, ensefalit, miyokardit, zatürree)

 

Çeviri: Labpoint Türkiye

Kaynak: www.thoughtco.com

Dostlarınızla Paylaşın !

Yorumlarınızı Paylaşın