DAMITILMIŞ VE DEİYONİZE SU ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Musluk suyu içebilirsiniz, ancak çoğu laboratuvar testi, solüsyon hazırlama, ekipman kalibrasyonu veya cam eşya temizleme için uygun değildir. Laboratuvar kullanımı için daha çok arıtılmış su tercih ederiz ve etmeliyiz. Yaygın arıtma yöntemleri arasında ters ozmoz (RO), damıtma ve deiyonizasyon bulunur.Damıtma ve deiyonizasyonda her iki işlemin de iyonik safsızlıkları gidermesiyle benzer görünsede yinede damıtılmış su ve deiyonize su (DI) aynı değildir ve birçok laboratuar çalışması için birbirinin yerine kullanılamaz. Damıtma ve deiyonizasyonun nasıl çalıştığına, aralarındaki farka, hangisini ne zaman kullanmanız gerektiğine bir göz atalım.

 

DAMITILMIŞ SU NEDİR?

Damıtılmış su, damıtma kullanılarak arıtılan bir tür demineralize sudur. Damıtma için kaynak su ve musluk suyu kullanılsa da genel olarak olarak kaynak suyu kullanmak daha iyidir. Genellikle, su kaynatılır ve buhar toplanır ve damıtılmış su elde etmek için yoğuşturulur.Çoğu mineral ve diğer bazı safsızlıklar geride kalır, ancak kaynak suyun saflığı önemlidir, çünkü bazı safsızlıklar (örneğin uçucu organikler, cıva) su ile birlikte buharlaşacaktır. Damıtma, tuzları ve parçacıkları büyük oranda giderir.

DEİYONİZE SU NEDİR?

Deiyonize su, musluk suyunun, kaynak suyunun veya damıtılmış suyun elektrik yüklü bir reçineden geçirilmesiyle elde edilir. Genellikle hem pozitif hem de negatif yüklü reçineler içeren karışık bir iyon değişim yatağı kullanılır. Sudaki katyonlar ve anyonlar, H + ve OH ile değişerek reçinelerde H20 (su) üretir. Deiyonize su reaktif olduğu için özellikleri havaya maruz kaldığı anda değişmeye başlar. Deiyonize su elde edildiğinde pH=7 değerine sahiptir, fakat havadan karbon dioksit ile temas ettiğinde, çözünen CO2, pH’ı 5.6’ya yaklaştırarak H + ve HCO3- üretmek için reaksiyona girer. Deiyonizasyon işlemi ayrıca moleküler türleri (örneğin şeker) veya yüklenmemiş organik parçacıkları (çoğu bakteri, virüs) ortamdan uzaklaştırmaz.

 

 

LABORATUVARDA HANGİ SU KULLANILMALIDIR?

Damıtılacak suyun, musluk suyu veya kaynak suyu olduğu varsayımından hareketle damıtılmış su neredeyse tüm laboratuar uygulamaları için yeterince saftır. Damıtılmış suyu aşağıdaki uygulamalar için kullanabilirsiniz.

Çözelti hazırlamak için çözücü olarak

Kalibrasyon standardı hazırlamada

Cam eşya temizlemede

Ekipman sterilizasyonunda

Yüksek saflıkta su eldesinde

Bununla birlikte deiyonize suyun saflığı kullandığınız kaynak suyuna bağlıdır.

Deiyonize su, yumuşak bir solvent gerektiğinde ve aşağıdaki uygulamalarda kullanılabilir.

Mineral biriktirmekten kaçınmanın önemli olduğu soğutma uygulamaları

Mikrobiyoloji çalışmalarını içeren otoklav uygulamalarında

İyonik bileşikler içeren birçok kimya deneyinde

Cam eşya yıkama ve özellikle son durulama safhasında

Çözücü hazırlamada

Kalibrasyon standardı hazırlamada

Pillerde

Gördüğünüz gibi, bazı durumlarda damıtılmış bazı durumlarda ise deiyonize su kullanımı daha avantajlıdır. Aşındırıcı olduğu için deiyonize suyun, metallerle uzun süre temas eden durumlarda kullanılması uygun değildir.

Distile ve Deiyonize Suyu Değiştirme

Genel olarak bir tür suyu diğerinin yerine kullanmak istemezsiniz, ancak havaya maruz kalmış damıtılmış suyla yapılan deiyonize suyunuz varsa, sıradan damıtılmış su olur. Çalışmanızı etkileyip etkilemeyeceğinden emin olmadığınız sürece, hangi tipin kullanılacağını belirleyen herhangi bir uygulama için bir tür su yerine başka tür su kullanmamakta fayda vardır.
Bazı insanlar damıtılmış su içmeyi sevseler de bu gerçekten en iyi seçenek değildir, çünkü ilkbaharda ve musluk suyunda bulunan ve suyun tadını iyileştiren ve sağlık yararları sağlayan minerallerden yoksundur. Yine de bazı durumlarda damıtılmış su içmek uygun olsa da, deiyonize su içmemelisiniz. Minerallerden yoksun olmasının yanı sıra, deiyonize su aşındırıcıdır ve diş minesine ve yumuşak dokulara zarar verebilir. Ayrıca, deiyonizasyon patojenleri uzaklaştırmaz, dolayısıyla DI suyu bulaşıcı hastalıklara karşı koruma sağlamaz.

 

Çeviri: Labpoint Türkiye ( Kaynak: www.thoughtco.com)

Dostlarınızla Paylaşın !

Yorumlarınızı Paylaşın